Vítejte na našich stránkách!

Aktuálně ze školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL K 30. 11. 2020
Vážení rodiče, posílám aktuální informace k provozu základních škol:
  • od pondělí 30. 11. je povolena osobní přítomnost ve škole u všech žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku
  • žáci 6., 7. a 8. ročníků budou v režimu rotační výuky, tzn., že v týdnu od 30. 11. do 4. 12. půjdou do školy prezenčně žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. ročníku se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně, v dalším týdnu od 7. 12. do 11. 12. se budou žáci 8. ročníku vzdělávat prezenčně, žáci 6. a 7. ročníku distančně
  • žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • žáci se budou učit podle minimálně upraveného rozvrhu, je zakázaný zpěv a sportovní činnosti, ale žáci budou chodit ven
  • provoz školní družiny bude zajištěn
  • stravování ve školní jídelně je taktéž zajištěno, od 30. 11. 2020 mají všichni žáci automaticky přihlášené obědy v systému www.strava.cz, kdo z jakéhokoliv důvodu do školy nenanstoupí, tak si obědy odhlašuje sám, nadále platí, že i žáci vyučující se distančně si mohou odebírat obědy do jídlonosičů
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
 
 
 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

 odkaz na informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Další informace jsou také přímo na stránkách MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

 

Akce školy

Den jazyků na 1. stupni

12.10.2020 06:23
Žáci prvního stupně změřili své sily a v pátek předvedli své znalosti a dovednosti z anglického jazyka ve velké školní tělocvičně. Žáčci první třídy ukázali, jak umí pozdravit, představit sebe i členy své rodiny. Druháci a třeťáci uměji pojmenovat zvířata v zoo, části oblečení a vše používat...

Příprava na distanční výuku

08.10.2020 21:11
Celý druhý říjnový týden se na druhém stupni nesl v duchu přípravy na distanční vzdělávání. Jak se dnes ukázalo, byla to dobrá volba, protože od pondělí 12. 10. nastupují na distanční výuku dvě třídy - nejstarší žáci 8. a 9. ročníku. Všichni žáci dostali přihlašovací údaje a pokyny, jak stáhnout...

Alternátor Třebíč

07.09.2020 17:06
Na naši první letošní akci se vydali žáci 1. a 3. ročníku v pondělí 7. září. Po poněkud spletité a dlouhé cestě plné objížděk se nám podařilo dojet do Třebíče - ekotechnického centra nazvaného Alternátor. Zde jsme absovovali 2 programy. První, nazvaný Vesmír,seznámil žáky s naší planetární...

Zahájení školního roku v I. třídě

01.09.2020 20:07
Prvňáčci zahájili svůj první školní rok v doprovodu svých rodičů 1. 9. 2020. Malí žáci se chovali vzorně a tvářili se radostně. Sledovali a poslouchali p. ředitelku Mgr. Brychtovou, p. starostu Tonara, p. družinářku Smejkalovou a p. třídní učitelku Mgr. Sobotkovou. Všichni jim přáli hodně úspěchů,...