Vítejte na našich stránkách!

Aktuálně ze školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ
 
OD 4. 1.  2021 MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI ŠKOLY NÁROK NA OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, TEDY I TI, KTEŘÍ SE BUDOU VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ. NA PORTÁLU www.strava.cz MAJÍ VŠICHNI ŽÁCI AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY. KDO O ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ NEMÁ ZÁJEM, TAK SI JE PROSÍM ODHLAŠTE. DĚKUJI 
Marcela Ondráčková, vedoucí školní jídelny
 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 10. 1. 2021

Provoz mateřských škol

provoz mateřské školy je zachován od 4. 1. 2021

děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky

vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

 

Provoz základních škol

od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků, v naší škole i žáků 4. ročníku

pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem

žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, místo hodin tělesné výchovy budeme zařazovat pobyt žáků venku

provoz školní družiny a školního klubu bude zajištěn pouze pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně

provoz školní jídelny bude fungovat, žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mohou odebírat obědy opět pouze v jídlonosičích

 

 

Akce školy

Den jazyků na 1. stupni

12.10.2020 06:23
Žáci prvního stupně změřili své sily a v pátek předvedli své znalosti a dovednosti z anglického jazyka ve velké školní tělocvičně. Žáčci první třídy ukázali, jak umí pozdravit, představit sebe i členy své rodiny. Druháci a třeťáci uměji pojmenovat zvířata v zoo, části oblečení a vše používat...

Příprava na distanční výuku

08.10.2020 21:11
Celý druhý říjnový týden se na druhém stupni nesl v duchu přípravy na distanční vzdělávání. Jak se dnes ukázalo, byla to dobrá volba, protože od pondělí 12. 10. nastupují na distanční výuku dvě třídy - nejstarší žáci 8. a 9. ročníku. Všichni žáci dostali přihlašovací údaje a pokyny, jak stáhnout...

Alternátor Třebíč

07.09.2020 17:06
Na naši první letošní akci se vydali žáci 1. a 3. ročníku v pondělí 7. září. Po poněkud spletité a dlouhé cestě plné objížděk se nám podařilo dojet do Třebíče - ekotechnického centra nazvaného Alternátor. Zde jsme absovovali 2 programy. První, nazvaný Vesmír,seznámil žáky s naší planetární...

Zahájení školního roku v I. třídě

01.09.2020 20:07
Prvňáčci zahájili svůj první školní rok v doprovodu svých rodičů 1. 9. 2020. Malí žáci se chovali vzorně a tvářili se radostně. Sledovali a poslouchali p. ředitelku Mgr. Brychtovou, p. starostu Tonara, p. družinářku Smejkalovou a p. třídní učitelku Mgr. Sobotkovou. Všichni jim přáli hodně úspěchů,...