Školní družina

ZASTUPOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (DUBEN - ČERVEN)

Po dobu nepřítomnosti Veroniky Šidlákové budou ve školní družině zastupovat:

IVANA HAMERNÍKOVÁ, tel.: 605048428

LUDMILA SMEJKALOVÁ, tel.: 739746815

   
16. 4. Hamerníková Ivana
17. 4. vyučující 1. stupně
18. 4. vyučující 1. stupně
19. 4. Smejkalová Ludmila
20. 4. Smejkalová Ludmila
23. 4. vyučující 1. stupně
24. 4. vyučující 1. stupně
25. 4. vyučující 1. stupně
26. 4. Smejkalová Ludmila
27. 4. Smejkalová Ludmila

 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků denně přítomných, což je kapacita školní družiny. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností na vyučování:

  • odpočinkové činnosti  - mají odstranit únavu (klid na koberci, žíněnce, případně lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.)
  • rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky
  • zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání, jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Veškeré činnosti jsou blíže popsány ve ŠVP Školní družiny – Žlutý podzim, Modrá zima, Zelené jaro, Červené léto.

 

- Vnitřní řád školní družiny.pdf