Školní družina

Projekt "Bez šablon"

Ve dnech 23. 11., 30. 11. a 7. 12. zrealizovala ve školní družině studentka 3. ročníku, oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky na Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě, Aneta Bartošová v rámci své absolventské práce zajímavý projekt zaměřený na výtvarnou výchovu.

Děti, se díky projektu seznámily s běžnými výtvarnými technikami, které se obejdou bez šablon. Celý projekt byl rozdělen do tří samostatných aktivit. Aktivity byly zaměřeny na témata: Země, Člověk, Pocit. 


Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků denně přítomných, což je kapacita školní družiny. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností na vyučování:

  • odpočinkové činnosti  - mají odstranit únavu (klid na koberci, žíněnce, případně lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.)
  • rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky
  • zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání, jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Veškeré činnosti jsou blíže popsány ve ŠVP Školní družiny – Žlutý podzim, Modrá zima, Zelené jaro, Červené léto.

 

- Vnitřní řád školní družiny.pdf