Menu
ZŠ a MŠHavlíčkova Borová
ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová

Výchovný poradce

Prohlášení výchovného poradce:

Mohu vás ujistit, že veškeré aktivity výchovného poradce jsou v souladu s Etickým kodexem VP a spadají do kompetence VP. Je mojí povinností respektovat soukromí žáků a důvěrnost veškerých informací získaných v průběhu poskytované služby. Jiným osobám mohou být poskytnuty bez souhlasu žáka, popř. jeho zákonného zástupce pouze ze závažných odborných nebo bezpečnostních důvodů, s výjimkou pedagogického sboru školy.

Jana Žáková

Standardní činnosti výchovného poradce

(dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
  1. koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
  2. základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
  3. individuální šetření k volbě povolání a  individuální poradenství  v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem
  4. poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem
  5. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  6. zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček  Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a  zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
  7. poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
 2. Vyhledávání  a  orientační  šetření  žáků,  jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují  zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimo- řádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 6. Poskytování služeb kariérového poradenství  pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

Metodické a informační činnosti

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  1. v otázkách kariérového rozhodování žáků
  2. s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory
  3. s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  4. s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů
  5. v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Info pro rodiče:
úterní odpoledne od 14, 30 do 15, 30 hodin mám vyhrazené pro volbu povolání. Žáci 9. ročníku / př. s Vámi / je mohou po domluvě využívat. Začínám 18. 10. 2022. Jana Žáková.

Konzultační hodiny od úterý 24. 5. 2023 ukončuji, telefonická domluva nadále samozřejmě možná. Jana Žáková

Základní škola

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Dnes je 10.12.2023

Svátek má Julie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den lidských práv
 • Slavnostní předání Nobelových cen

Zítra má svátek Dana

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den dětství
 • Mezinárodní den hor
 • Mezinárodní den solidarity s ženami a dětmi Afriky

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Prosinec naleje a leden zavěje.

Pranostika na akt. den

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.