Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová

 

DODATEK K VNITŘNÍMU ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY: STRAVOVACÍ KOMISE

- stravovací komise.pdf 

Na základě návrhu z jednání školské rady ze dne 12. 5. 2015 ředitelka školy zřizuje při Základní škole a Mateřské škole Havlíčkova Borová (dále jen „škola“) stravovací komisi.

Členové stravovací komise: počet členů komise je celkem 6, z toho:

zástupce zřizovatele –

zástupce zaměstnanců základní školy – Mgr. Blanka Zvolánková

zástupce zaměstnanců mateřské školy – Eva Šrámková

zástupce rodičů základní školy –

zástupce rodičů mateřské školy –

zástupce školní jídelny – Marie Jonáková, Hana Balková

 

zápisy z jednání stravovací komise