táme Vás na stránkách naší školy
Normy na sešity a pomůcky  na nový školní rok 2016/2017

Aktuálně z naší školy

Slavnostní rozloučení s IX. třídou


Akce školy

Hodnocení sportovních aktivit

01.07.2016 11:05
Předposlední den školního roku 2015/2016 se žáci 2. stupně sešli v tělocvičně, aby se seznámili s vyhodnocením různých sportovních aktivit, kterých se během roku účastnili. Jako první přišlo na řadu vyhlášení výsledků školního desetiboje, jehož disciplíny plnili chlapci v hodinách...

Návštěva zábavního parku Robinson v Jihlavě

01.07.2016 10:55
  V rámci projektu "Hrajeme si a hýbeme se" se žáci borovské základní školy vydali do největšího  indoorového  zábavního parku v Kraji Vysočina s názvem Robinson, který se nachází v Jihlavě. Nejstarší žáci VIII. a IX. třídy podnikli tuto výpravu 31.května, žáci...

Exkurze - kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové

27.06.2016 22:28
Žáci čtvrté i páté třídy v červnu navštívili dominantu Havlíčkovy Borové - kostel sv. Víta. Ochotnou a zkušenou průvodkyní nám byla p. Jaroslava Hájková. Děti se od ní dozvěděly informace o stáří,  historii i o částech kostela, povšimly si znaků románského i gotického stavebního slohu....

Exkurze čtvrťáků

27.06.2016 21:35
Malá třída čtvrťáků se v červnu vypravila na exkurzi do Pleasu v Havlíčkově Brodě. Díky p. Davidu Burianovi měla možnost projít si celý proces výroby, počínaje skladem příze, pokračujíc pletárnou, barevnou, střihárnou i šicí dílnou. Nahlédli jsme i do laboratoře, kde zkoušejí odolnost barev,...

Dvě hodiny s Karlem Havlíčkem, Hříšný tanec a loučení s deváťáky

20.06.2016 16:47
Povídání o životě a díle Karla Havlíčka Borovského přednesli šesťáci s páťáky, znalost epigramů dokázali čtvrťáci, výstup ze starořeckých bájí a pověstí o králi Midasovi sehráli druháci, sedmáci obohatili celý program Králem Lávrou v podobě divadelní i rapové, no a nejdelší skladbu - Tyrolské...

Letní sportovní kurz v Daňkovicích

19.06.2016 22:03
     Naše škola dostala pozvání od Základní školy v Krucemburku zúčastnit se sportovního kurzu v rekreačním středisku Selský Dvůr v srdci Českomoravské Vysočiny v Daňkovicích. Nabídka byla velmi lákavá a využilo jí 15 žáků z VIII. a IX. třídy, kteří společně...

Máme rádi přírodu - přírodovědná soutěž v Horní Krupé

19.06.2016 21:05
Ve středu 8. 6. se žáci III., IV. a V. třídy vydali na přírodovědnou souitěž do střediska pro ekologickou výchovu v Horní Krupé. Zde byl pro ně ve spolupráci s DDM Junior v Chotěboři připraven různorodý a velice zajímavý program. Z každé třídy se mohlo soutěže zúčastnit pouze dvoučlenné družstvo,...

Dětské dopravní hřiště v Chotěboři - Získání průkazů cyklisty

19.06.2016 09:59
O výuce dopravní výchovy pro III. a IV. třídu, která probíhala během tohoto školního roku ve třech dopoledních blocích prováděných p. Jelínkovou i p. Mrštíkovou, jsme vás již informovali. Průběžně jsme se ve IV. třídě zabývali problematikou dopravní výchovy při hodinách tělocviku a probrali...

Čtvrťáci a páťáci byli na výletě v Praze

19.06.2016 08:50
Čtvrtá a pátá třída se společně vydala na školní výlet do naší "matičky stověžaté". Pro mnohé z nich byla zážitkem i cesta vlakem, po které už následoval přesun po naplánované trase. Děti už tak dneska vědí, jak vypadá Obecní dům i Prašná brána. Pokračovali jsme Celetnou ulicí na Staroměstské...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>