táme Vás na stránkách naší školy

Aktuálně z naší školy


Akce školy

Exkurze - kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové

27.06.2016 22:28
Žáci čtvrté i páté třídy v červnu navštívili dominantu Havlíčkovy Borové - kostel sv. Víta. Ochotnou a zkušenou průvodkyní nám byla p. Jaroslava Hájková. Děti se od ní dozvěděly informace o stáří,  historii i o částech kostela, povšimly si znaků románského i gotického stavebního slohu....

Exkurze čtvrťáků

27.06.2016 21:35
Malá třída čtvrťáků se v červnu vypravila na exkurzi do Pleasu v Havlíčkově Brodě. Díky p. Davidu Burianovi měla možnost projít si celý proces výroby, počínaje skladem příze, pokračujíc pletárnou, barevnou, střihárnou i šicí dílnou. Nahlédli jsme i do laboratoře, kde zkoušejí odolnost barev,...

Dvě hodiny s Karlem Havlíčkem, Hříšný tanec a loučení s deváťáky

20.06.2016 16:47
Povídání o životě a díle Karla Havlíčka Borovského přednesli šesťáci s páťáky, znalost epigramů dokázali čtvrťáci, výstup ze starořeckých bájí a pověstí o králi Midasovi sehráli druháci, sedmáci obohatili celý program Králem Lávrou v podobě divadelní i rapové, no a nejdelší skladbu - Tyrolské...

Letní sportovní kurz v Daňkovicích

19.06.2016 22:03
     Naše škola dostala pozvání od Základní školy v Krucemburku zúčastnit se sportovního kurzu v rekreačním středisku Selský Dvůr v srdci Českomoravské Vysočiny v Daňkovicích. Nabídka byla velmi lákavá a využilo jí 15 žáků z VIII. a IX. třídy, kteří společně...

Máme rádi přírodu - přírodovědná soutěž v Horní Krupé

19.06.2016 21:05
Ve středu 8. 6. se žáci III., IV. a V. třídy vydali na přírodovědnou souitěž do střediska pro ekologickou výchovu v Horní Krupé. Zde byl pro ně ve spolupráci s DDM Junior v Chotěboři připraven různorodý a velice zajímavý program. Z každé třídy se mohlo soutěže zúčastnit pouze dvoučlenné družstvo,...

Dětské dopravní hřiště v Chotěboři - Získání průkazů cyklisty

19.06.2016 09:59
O výuce dopravní výchovy pro III. a IV. třídu, která probíhala během tohoto školního roku ve třech dopoledních blocích prováděných p. Jelínkovou i p. Mrštíkovou, jsme vás již informovali. Průběžně jsme se ve IV. třídě zabývali problematikou dopravní výchovy při hodinách tělocviku a probrali...

Čtvrťáci a páťáci byli na výletě v Praze

19.06.2016 08:50
Čtvrtá a pátá třída se společně vydala na školní výlet do naší "matičky stověžaté". Pro mnohé z nich byla zážitkem i cesta vlakem, po které už následoval přesun po naplánované trase. Děti už tak dneska vědí, jak vypadá Obecní dům i Prašná brána. Pokračovali jsme Celetnou ulicí na Staroměstské...

DĚTI ČTOU DĚTEM - Pohádky z pařezové chaloupky

17.06.2016 18:32
Pohádku o hodinách s jednou ručičkou či zamrzlé studánce znají jistě všichni, přesto ji děti z II. oddělení MŠ  poslouchaly v naprostém soustředění. Určitě to bylo přesvědčivým a názorným čtením sedmáků, snad to způsobily perfektní čepice Křemílka a Vochomůrky, jež nám zapůjčila paní učitelka...

Devítka na výletě

09.06.2016 22:01
Pro devátou třídu to byl poslední výlet na ZŠ. Navštívili grafitový důl v Českém Krumlově, prošli historické centrum tohoto města, prohlédli si i zahrady zámku s otáčivým hledištěm a hlavně pozorně a s určitými obavami sledovali jezy a vodácké "šlajzny", neboť dobře věděli, že právě tudy budou...

Pasování prvňáčků na čtenáře

09.06.2016 20:44
  Konečně nadešel slavnostní den, na který se šestice žáčků 1. třídy moc těšila. 9. červen jsme si vybrali ke slavnostnímu pasování na čtenáře. V květnu jsme se pustili do tréninku, abychom rodičům, prarodičům i sourozencům ukázali, jak už umíme číst. Ve spolupráci s p. Marcelou Sobotkovou,...

Školní výlet - Babiččin dvoreček

08.06.2016 10:36
  V pondělí 6. 6. se vydali žáci 1.,2. a 3. ročníku na školní výlet do Babiččina dvorečku v Licibořicích. Po vydatném občerstvení jsme se rozdělili na dvě skupiny. Nejdříve jsme si vyšlápli za vesnici na Dědečkův dvorek, kde se ukrývala v klidném prostředí lesní zvířata, ptáci a...

5. ročník v Jihlavě

02.06.2016 18:54
Radostně jsme přivítali nabídku od Základní školy Oudoleň na společný výlet. Cílem nebylo pouze navštívit Muzeum Vysočiny Jihlava a Zoo Jihlava, ale také seznámení s budoucími spolužáky, kteří k nám do školy od září nastoupí do 6. ročníku. Muzeum Vysočiny Jihlava je veliké, nashromáždili...

DĚTI ČTOU DĚTEM - maxipes Fík

01.06.2016 20:35
Deváté setkání tohoto projektu bylo věnováno příběhům maxipsa Fíka. Sedmáci vzorně přečetli první a poslední příběh z knížky Rudolfa Čechury, tentokrát měli k dispozici i deset krásně ilustrovaných knížek, kterými předškoláci s nadšením listovali. Paní učitelka Šrámková dodala logopedické hrátky,...

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

31.05.2016 14:52
Celý týden jsme pilně trénovali básničky, scénku a písničku na závěrečné vystoupení v projektu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě - Knížka pro Prvňáčka. Konečně nastal den D -  úterý 31. 5. a my jsme v plné sestavě vyrazili směr Havlíčkův Brod. Program se konal v divadelním sále AZ...

Běh parkem Budoucnost

26.05.2016 21:09
Asociace školních sportovních klubů a AZ Centrum SVČ Havlíčkův Brod uspořádali ve čtvrtek 26. května již 21. ročník tradičního terénního běhu v havlíčkobrodském parku Budoucnost. Soutěže se zúčastnili chlapci a dívky ze základních škol našeho okresu a běželi postupně od nejmladších ročníků...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>