táme Vás na stránkách naší školy

Aktuálně z naší školy

ČESKO - POLSKÁ SKUPINA NA ZELENÉ HOŘE


Akce školy

Borovskou školu navštívili žáci z polské Jerky

24.05.2016 21:16
Žáci i učitelé naší školy přivítali ve čtvrtek 19. května 20 polských dětí i jejich tři učitele a provedli je všemi třídami i novou tělocvičnou. Šesťáci je hned "vyzkoušeli" u interaktivní tabule ze znalostí angličtiny, sedmáci předvedli svoje taneční umění, odpoledne už patřilo seznamování v...

Hezký český dětský den

22.05.2016 18:17
V pátek 19. května se konal sportovní den - 10 družstev vyrazilo rázným krokem na trať dlouhou 5,5 km. Protože za týden budeme slavit Den dětí, můžeme řící, že to byl i dětský den, a to se sladkými odměnami pro všechny účastníky. A protože u nás pobývají kamarádi z Polska, nesla naše stanoviště...

Dopravní výchova pro III. a IV. třídu

16.05.2016 10:48
V pondělí 16. května se žáci III. a IV. třídy doslova prokousali problematikou dopravní výchovy. Dopravní výuku jim připravila a velmi poutavě odprezentovala p. Mrštíková. Zopakovala s dětmi všechny chodecké předpisy, nezapomněla ani na zvláštní situace, jako je pohyb na stezce pro chodce i...

Čtvrťáci na programu o Karlu IV.

16.05.2016 10:29
V úterý 10. května se čtvrťáci zúčastnili velmi unikátního programu připraveného Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě k 700.výročí narození Karla IV. V knihovně nebyli poprvé a čekali besedu na vybrané téma v dětském oddělení knihovny. V malém sále je však čekalo velké překvapení. Dva...

Požární ochrana očima dětí ve druhé a čtvrté třídě

16.05.2016 10:16
Požární problematikou se zabývali už od února letošního školního roku žáci druhé a čtvrté třídy ZŠ. Zapojili se totiž do soutěže s výše jmenovaným názvem, a to hned ve dvou ze tří vyhlašovaných kategorií. Druháci se chopili hasičského tématu při výtvarné výchově a čtvrťáci při hodině...

Taneční soutěž

16.05.2016 06:18
 I když je pro někoho pátek třináctého dnem kritickým, našim tanečnicím a tanečníkům přinesl velké štěstí. Tento den jsme odjeli do Žďáru nad Sázavou na soutěž Discodance pohybových aktivit. Ve velké sokolovně se sešli účastníci všech věkových skupin z 20 základních a mateřských škol. V...

Praha - Národní divadlo

14.05.2016 22:50
Dvanáct hodin, polovina dne a tolik zážitků: Loreta, Hradčany - výměna stráží a průvod církevních hodnostářů do Chrámu sv. Víta, Malostranské náměstí, Karlův most, Kampa s výstavou o Karlu IV. To byla procházka. Pak tzv. dílny v baletním sále Nové scény ND. Zde my sami hrajeme (kromě jiného i...

Divadélko pro školy z Hradce Králové

12.05.2016 21:43
   Ve čtvrtek 12. května k nám do tělocvičny zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Děti z 1. stupně shlédly loutkoherecké představení „Africká pohádka", které jim přiblížilo život afrických zvířat. Na žáky 2. stupně čekalo představení s názvem „Legenda...

Školní akademie

07.05.2016 22:04
Děkuji všem účinkujícím za vynikající hudební, taneční a recitátorské výkony, moderátorům za průvodní slovo, panu Václavu Kubátovi za pomoc s ozvučením všech vystoupení a Filipovi T. A. K. za vytvoření záznamu. Poděkování patří i všem žákům, kteří vyráběli kytičku pro maminku. L. Havlíková

Návštěva prvňáčků v místní knihovně

04.05.2016 18:47
 Protože již mnozí prvňáčkové dokáží přečíst své první knížky, vydali jsme se na exkurzi do místní knihovny. Zde žáčky přívítala a s provozem knihovny seznámila  p. M. Sobotková. Ukázala jim, jak se zaregistrovat, kde najdou dětskou literaturu. Děti si vyzkoušely načítání půjčených knih,...

Beseda o zrakovém postižení

02.05.2016 10:35
Naši školu navštívíla Marie Heilandová, paní, která žákům škol velice zajímavě a poutavě vypráví vlastní zkušenosti o zdravotním handicapu - zrakovém postižení. Předkládám článek, ketrý sepsala po návštěvě v naší škole: Obec Borová a spisovatel Karel Havlíček si vzájemně poskytli svá jména a díky...

Hrací koutky ve škole

27.04.2016 20:53
V rámci projektu Hrajeme si a hýbeme se jsme tento týden uvedli do provozu celkem čtyři hrací koutky na chodbách. Žáci mají k dispozici celkem 4  hrací stoly, každý obsahuje celkem 15 deskových her, které si mohou žáci zahrát. Hrací stůl v sobě skrývá tyto hry: stolní fotbálek, kulečník,...

DĚTI ČTOU DĚTEM - tentokrát o Makové panence a motýlu Emanuelovi

24.04.2016 13:00
Žáci VII. třídy si doma připravili výrazné a plynulé čtení dvou pohádek z knihy Václava Čtvrtka Maková panenka a motýl Emanuel. K tomu nakreslili vždy dvojice obrázků s motivy z obou pohádek, Bára vyrobila krásný oranžový cylindr a Míša našla doma červenou "makokvítkovou" sukýnku. No a v pátek 22....

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

19.04.2016 17:56
 Náš projekt "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka" se pomalu, ale jistě chýlí k závěru. Na dnešní den připravily pracovnice Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě pro naše malé čtenáře předposlední besedu nazvanou "Žabák a Cizinec. Po úvodní besedě, zaměřené na aktuální téma, se děti s...

Prvňáčkové na besedě s A. Dudkem

17.04.2016 18:57
V rámci celostátního projektu Malý čtenář se žáčci 1. třídy zapojili do veselé besedy s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Byla to hodinka plná smíchu, křiku, pohybu a kreslených pohádek. A. Dudek je nejenom vynikající ilustrátor, ale i skvělý bavič. Dokázal většinu přítomných dětí i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>