Rok 2018

Na konci roku 2017 jsme projekt úspěšně inovovali a získali tak na čtyři roky možnost používat logo a název Škola podporující zdraví.

V posledních dvou letech silně ovlivnila chod školy i motivaci žáků jednoznačně nová tělocvična, k naší velké spokojenosti i větší zájem o sportovní a pohybové aktivity. Předchozí velmi zdařilé projekty Proč to nezkusit zdravěji?, Netradiční sportování, Hrajeme si a hýbeme se a Každý vyhrává zaměřené na zdravou výživu, zdravý životní styl a pohybové aktivity se velice vydařily. I v letošním roce jsme se proto opět zaměřili na to, co ke zdraví neodmyslitelně patří – znovu na pohyb. A proč nezkusit to, co vždy funguje při jakémkoliv snažení ve skupině, v týmu - tentokrát s projektem Společně na jedné lodi. Pro žáky to znamená, že si pojedou zalyžovat, ale stěžejním pilířem projektu budou zážitkové - sportovně - týmové jednodenní akce v RS Meziříčko pro všechny třídy.

Akce projektu pro žáky: