Zdravá škola - 2017

Na jaře v roce 2010 jsme úspěšně obhájili projekt Zdravá škola a zařadili jsme se do sítě Zdravých škol. V roce 2014 jsme projekt úspěšně inovovali a na konci letošního školního roku  nás čeká inovace další. Ke zjištění stavu a názorů žáků, rodičů, pedagogického sboru a vedení školy jsme tentokrát zvolili dotazníky INDI, jejichž odkazy nám byly zaslány pracovníky Státního zdravotního ústavu v Praze. Na konci února 2017 se celé dotazníkové on - line prostředí uzavře a bude provedeno vyhodnocení čtyřleté práce.

V posledních dvou letech silně ovlivnila chod školy i motivaci žáků jednoznačně nová tělocvična, k naší velké radosti i větší zájem o sportovní a pohybové aktivity. Předchozí velmi zdařilé projekty Proč to nezkusit zdravěji?, Netradiční sportování a Hrajeme si a hýbeme se zaměřené na zdravou výživu, zdravý životní styl a pohybové aktivity jsme se i v letošním roce opět nemohli nezaměřit znovu na to, co ke zdraví neodmyslitelně patří – opět na pohyb. A proč nezkusit zase to, co vždy platí při nějakém snažení - tentokrát s projektem Každý vyhrává. Pro žáky z názvu vyplývá, že si pojedou zabruslit, zalyžovat, zaplavat, zablbnout do Robinsona nebo jenom tak podniknou turistický výlet po okolí a změří si síly v discgolfovém turnaji. Letošní zima nás přivedla i na myšlenku, že alespoň částečně obnovíme ve škole sportovní pomůcky a vybavení pro zimní sporty (běžky, brusle nebo boby).

Akce projektu pro žáky: