Zdravá škola - 2016

- DOTAZNÍKY INDI.pdf

     Na jaře v roce 2010 jsme úspěšně obhájili projekt Zdravá škola a zařadili jsme se do sítě Zdravých škol. V roce 2014 jsme projekt úspěšně inovovali. Při evaluaci projektu a hodnocení naplánovaných a zrealizovaných činností bylo potvrzeno, že většina aktivit naplánovaných v roce 2010 se podařila uskutečnit. Prioritní cíle, jichž jsme chtěli dosáhnout, byly stoprocentně splněny v roce 2014, proto realizované aktivity v roce 2015 směřovaly právě k rozvíjení těchto cílů. Po dlouhých letech se podařilo vybudovat novou školní tělocvičnu v nejvyšších prostorách školy a částečně inovovat školní jídelnu v nejnižších prostorách školy. Po předchozích velmi zdařilých projektech Proč to nezkusit zdravěji? a Netradiční sportování zaměřených na zdravou výživu, zdravý životní styl a sportovní a pohybové aktivity jsme se v letošním roce opět zaměřili na to, co ke zdraví neodmyslitelně patří – pohybu. A proč to znovu nezkusit s netradičními sporty, které možná ani spousta lidí nezná, a proč nezkusit sporty s možná sice neznámými názvy, ale zato jednoduchým obsahem a jednoduchými pravidly, sporty, které zvládne naprosto každý. Rozhodli jsme se tyto netradiční sporty (discgolf, bambol a kin-ball) posunout za hranice naší školy a seznámit s nimi žáky okolních škol, s nimiž spolupracujeme (ZŠ Oudoleň, ZŠ Česká Bělá, ZŠ Krucemburk), formou společného zábavného turnaje. Celý projekt jsme zároveň doplnili u žáků oblíbenými sportovními aktivitami – bruslením, lyžováním a plaváním.

     Novou aktivitou projektu byla podpora herních koutků na chodbách školy, které žáci velmi hojně využívají o přestávkách i ve volnočasových zájmových útvarech. Vyvrcholením celého projektu byl pro naše žáky zábavný pobyt v centru Robinson, kde se propojují dva hlavní cíle celého projektu – pohyb a hra.

     Celý projekt přispěl k naplňování posledního pilíře škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce. Daří se nám zavádět jednak aktivity etické výchovy, jednak prvky komunitní školy a tím školu stále častěji přibližovat rodičům a veřejnosti.