Rozšiřujeme naše jazykové možnosti

 

Rozšiřujeme naše jazykové možnosti

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.2397

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti

Všeobecně se ví a stále se opakuje, že děti neradi čtou, mají omezenou slovní zásobu a nejraději se usadí u televize nebo počítače. Naopak kdo s oblibou sáhne po knize, ví, že se rozhodně nejedná o ztracený čas. Knížky nám přináší potěšení, zábavu, únik od každodenní nudy a běžných starostí. Přesto má obliba četby v současné době spíše sestupnou tendenci. A právě proto bychom měli společně čtení podporovat a podílet se na tvrzení, že přečíst si pěknou knihu je jednou z možností, jak příjemně strávit volný čas.

Od září jsme tak využili možnost zapojit se do projektu realizovaného na základě výzvy č. 56 MŠMT. Samotný název projektu Rozšiřujeme naše jazykové možnosti s celkovým rozpočtem necelých 430.000,- Kč  napovídá tematickému zaměření – aktivní podpora jazyků ve třech oblastech:

  1. jazykově vzdělávací kurz pro Lenku Havlíkovou, učitelku německého jazyka – proběhl ve dnech 15. – 30. 8. 2015 v německém Heidelbergu v jazykové škole International House Heidelberg - Collegium Palatinum, kurz probíhal ve čtyřčlenné skupině úrovně C1, základními tématy byly svět počítačů, generační problémy a komunikace ve společnosti, vyučující se zaměřil při výuce na všechny čtyři dovednosti - mluvení, čtení, psaní i porozumění slyšenému, kurz byl veden profesionálně, odborně na vysoké úrovni a navíc s velkou dávkou empatie pro potřeby učitelů
  2. čtenářské dílny pro žáky 2. – 9. ročníku – díky této části projektu jsme značně obnovili knihovní fond pro žáky, zakoupili jsme čtečky elektronických knih a zároveň všichni žáci během školního roku absolvují celkem deset čtenářských dílen, tzn. deset setkání spojených s četbou zajímavých knih
  3. jazykově vzdělávací pobyt pro žáky školy – poslední říjnový týden absolvovala celkem desetičlenná skupina deváťáků jazykový kurz v Mnichově. Žáci absolvovali výuku v uzavřené desetičlenné skupině úrovně A1-A2. Výuka byla zaměřena na téma seznamování, rodina, bydlení a oblékání. Učitel využíval metodu řízeného dialogu, skupinové nebo samostatné práce i práce ve dvojicích, soustředil se především na mluvený projev žáků, procvičoval porozumění mluvené řeči a výslovnost, vysvětlil gramatická pravidla. Žáci získali na závěr certifikát o absolvování kurzu. Kurz splnil cíl v návaznosti na ŠVP: opakovat a rozšířit slovní zásobu, seznámit se s novými gramatickými pravidly a aplikovat je, porozumět rodilému  mluvčímu, umět se dorozumět v základních situacích, seznámit se s reáliemi Německa, a především motivovat žáky ke studiu německého jazyka. Hlavním pozitivem celé akce byla finanční podpora, bez níž by byl jazykový kurz pro žáky finančně nedostupný. Výhodou celého projektu by byla možnost pravidelného opakování této nabídky v dalším školním roce.