EU peníze školám

Škola je zapojena do projektu EU peníze školám od 1. 6. 2011 a předpokládané ukončení projektu je stanoveno na 30. 11. 2013.

Naší škole byla přidělena finanční částka 893.400,- Kč podle následujícího vzorce: částka 300.000,- Kč (částka, kterou obdržela každá škola) + počet žáků x 4.300,- Kč. 60% finančních prostředků (535.846,80 Kč) jsme obdrželi v červnu 2011, po uplynutí 14 měsíců jsme získali zbývajících 40 % (357.231,20 Kč).

Projektový záměr jsme sestavili podle aktuálních potřeb školy. Vybrali jsme si šablonu Využívání informačních technologií, šablonu III/2 a III/3. V první fázi jsme se zaměřili na obnovu vybavení starší počítačové učebny, na zakoupení interaktivní tabule na druhý stupeň a vzdělávání učitelů, ve druhé fázi na vybavení kmenových učeben novými moderními učebními pomůckami včetně zasíťování a zakoupení interaktivní tabule na první stupeň. Tím jsme chtěli dosáhnout maximálního využití digitálních učebních materiálů (dále jen DUM). Tato multimediální technika dosud v naší škole chyběla.

Podmínkou pro přidělení uvedené částky bylo, aby se učitelé proškolili v rámci digitálních technologií a v průběhu dvou let vytvořili v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 360 DUMů  a zároveň je ověřili se žáky ve vyučování. Do projektu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci.

Hlavním cílem projektu byla tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologiích.

Hlavní změnou, které bylo realizací projektu dosaženo, je modernizace a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologiích. Další podstatnou změnou byla inovace digitálních učebních materiálů a tím i inovace výuky ve velké části ve škole vyučovaných předmětů.

Realizace projektu se dotkla všech žáků školy.

Souhrn všech 360 vytvořených digitálních učebních materiálů:

kód a číslo DUM

vyučující

předměty

ročníky

001 – 020

Zvolánková Blanka

matematika

6.-9. r.

021 – 040

Žáková Jana 2. st.

přírodopis, zeměpis

6.-9. r.

041 – 060

Slámová Vlasta

prvouka

2., 3. r.

061 – 080

Neubauerová Iveta

matematika

3. r.

081 – 100

Sobotková Hana

anglický, český jazyk

5. r.

101 – 120

Žáková Jana 1. st.

anglický, český jazyk

1., 3. r.

121 – 140

Brychtová Martina

český jazyk

6.- 8. r.

141 – 160

Hájková Eva

německý jazyk

7.-9. r.

161 – 180

Neubauerová Dana

hudební výchova

3.-5. r.

181 - 200

Holcmanová Marie

anglický jazyk

6.-8. r.

201 – 220

Brychtová Martina

občanská výchova

6.-9. r.

221 – 240

Neubauerová Dana

český jazyk

5. r.

241 – 260

Zvolánková Blanka

fyzika

7.-9. r.

261 – 280

Sobotková Hana

český jazyk

2. r.

281 – 300

Žáková Jana 1. st.

anglický jazyk

4. r.

301 – 320

Neubauerová Iveta

český jazyk

4. r.

321 – 340

Slámová Vlasta

český jazyk

3. r.

341 – 360

Holcmanová Marie

anglický jazyk

7., 9. r.

 

Zde najdete ukázky DUM všech vyučujících, všechny materiály jsou vypracované pro práci na interaktivní tabuli v programu ActivInspire:

anglický jazyk 3.r..pdf (3155663)
anglický jazyk 9.r..pdf (2376923)
anglický jazyk 3. r..pdf (2861721)
anglický jazyk 3.r..pdf (2732074)
anglický jazyk 5.r..pdf (1782206)
anglický jazyk 9. r..pdf (2184995)
anglický jazyk 9.r..pdf (2047914)
český jazyk 2.r..pdf (1661204)
český jazyk 5.r..pdf (1843408)
český jazyk 6.r..pdf (4234242)
fyzika 7.r..pdf (3274696)
hudební výchova 3.r..pdf (2308332)
hudební výchova 4.r..pdf (2326764)
hudební výchova 5.r..pdf (2856802)
matematika 3. r..pdf (2219063)
matematika 3.r..pdf (2197211)
matematika 6.r..pdf (3075427)
matematika 8.r..pdf (3120764)
německý jazyk 7.r..pdf (1827967)
německý jazyk 8.r..pdf (2636269)
německý jazyk 9.r..pdf (2709788)
občanská výchova 7.r..pdf (4278698)
občanská výchova 8.r..pdf (5038262)
prvouka 2.r..pdf (2716280)
prvouka 2. r..pdf (2664507)
prvouka 2.r..pdf (3066253)
přírodopis 9.r..pdf (3898729)
zeměpis 7. r..pdf (2817589)
zeměpis 7.r..pdf (5542090)