Dotkněme se budoucnosti

 

Od září realizujeme i další projekt opět jako partnerská škola zaměřený na další vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií, zejména pak na výuku s možností využití mobilních dotykových zařízení – tabletů. Projekt je určen pouze pedagogickým pracovníkům základních škol a zabývá se dalším vzděláváním tří skupin pedagogů:

1. dalším vzděláváním ředitelů škol v  problematice veřejných zakázek, ICT vybavení do stávajícího systému školy a orientaci v oblasti bezpečnosti v ICT oblasti

2. dalším vzděláváním ICT metodiků pro využití tabletů, včetně jejich aplikace do stávajícího vybavení školy a následného využívání ve výuce

3. dalším vzdělávání všech učitelů pro využití tabletů při přípravě na výuku i při výuce samotné.

Doposud již proběhlo vzdělávání ředitelky a metodika ICT, v současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele mobilních dotykových zařízení pro pedagogické zaměstnance. Po ukončení výběrového řízení a dodání tabletů do školy začne vzdělávání učitelů. Závěr celého projektu bude patřit tzv. oborovým školením, kdy si učitelé stejných aprobací  z blízkých zapojených škol (ZŠ a MŠ Krucemburk, ZŠ a MŠ Česká Bělá, ZŠ a MŠ Maleč) budou vzájemně vyměňovat zkušenosti.

- výběrové řízení zveřejněno na stránkách MŠMT: www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-dodavka-mobilnich-dotykovych-zarizeni-12.html