Čerstvý vítr z hor

Projekt se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. Projekt si klade za cíl vytvořit funkční centra kolegiální podpory (CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré praxe z oblasti přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientované výuky. Koncept projektu vychází z bohatých zkušeností a již realizovaných projektů žadatele. V projektu vystupuje naše škola jako partnerská a do konce roku 2017 dostaneme vybavení na přírodopis, fyziku a chemii v hodnotě téměř 250.000,- Kč (sada senzorů typu Pasco Senzorium, sada minipočítače Arduino se senzory, sada robotů typu Lego Mindstorms, stavebnice Gigo a pět dotykových tabletů). Veškeré vybavení pochází ze vzdělávacího systému PASCO, který se využívá hlavně při experimentech ve výuce přírodních věd. Pro všechny výše uvedené předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Tyto jsou k dispozici jak v českém, tak i v anglickém jazyce.