Zaměstnanci školy

 

Provozní zaměstnanci ZŠ a MŠ

Marie Štefáčková

ekonomka

Ilona Doležalová

uklízečka ZŠ

Jiřina Havlíčková
 
uklízečka ZŠ
Lubomír Havlíček

školník

Jitka Geistová

uklízečka MŠ

Marcela Ondráčková

vedoucí ŠJ

Hana Balková

kuchařka

Marie Jonáková

kuchařka

Pedagogický pracovník ŠD
Ludmila Smejkalová                  vychovatelka ŠD
Pedagogičtí pracovníci MŠ

Jaroslava Janáčková

vedoucí učitelka MŠ

Šárka Hospodková

učitelka MŠ

Eva Šrámková

učitelka MŠ