IX. třída

Třídní učitel : Mgr. Marek Kotrč
   

 

Rozvrh hodin  32h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Aj  Př    Čj M Nj Hv  
Úterý Aj Čj M D Tv   Vv Vv
Středa Čj Aj Ch Z Tk      
Čtvrtek Čj D M Nj F   KAj Ov
Pátek M Ch Čj Z Pv Tv    

                   

 

 

Prosinec:


Kontaktujte třídního učitele

Deváťáci na bledulích

Čistá Vysočina