IX. třída

Třídní učitel : Mgr. Blanka Zvolánková

   

 

Rozvrh hodin  31h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí                   
Úterý                
Středa                
Čtvrtek                
Pátek                

                   

ABSOLVENTI ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Milí deváťáci,

děkuji Vám za naplněné 4 roky, které jsme strávili na 2. stupni borovské základní školy. Byly to roky plné předávání vědomostí, zkušeností, rad a poučení, ale také společně strávený čas  na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích.  Užili jsme si naplno školní výlety, exkurze a poznali se navzájem. Na naši třídu nikdy nezapomenu!! Děkuji za všechno!!

Poděkování patří i všem rodičům. Moc si vážím Vašich děkovných slov, která mi dodávají další sílu a energii do mého pedagogického působení.

…někdy může být život těžký, ale nikdy to nevzdávejte….Mějte se v dalším životě hezky a prožijte ho podle svých životních snů a představ!!

                                                     Blanka Zvolánková, třídní učitelka

 

 

Kontaktujte třídního učitele