IX. třída

Třídní učitel : Mgr. Blanka Zvolánková

   

 

Rozvrh hodin  31h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Ch Čj M D Hv    
Úterý Aj M Nj Čj Z   F Tv
Středa Čj M Ch Inf Aj      
Čtvrtek Aj Čj M D Tvh/Pvd Tvd/Pvh   Ov
Pátek Nj Z Čj M Vv Vv    

                   

  • KONZULTAČNÍ HODINY: ÚTERÝ 14.30 - 15.30 hodin.
  • Jendovi a Pavlovi děkujeme za reprezentaci naší školy v okresním kole olympiády z dějepisu.
  • Káje děkujeme za reprezentaci naší školy v okresním kole olympiády z českého jazyka.
  • Ve středu 29. ledna pojedeme na 3. divadelní představení do VČD Pardubice s názvem Společenstvo vlastníků. Odjezd ve 14.30 hodin z náměstí v Havlíčkově Borové. Vyučování bude ukončeno v 11.50 hodin.
  • Ve čtvrtek 30. ledna obdrží žáci 6. vyučovací hodinu výpis z vysvědčení za 1. pololetí, který bude uveden na přihlášce na střední školu. Odpolední výuka odpadá.
  • Ve čtvrtek 30. ledna se bude konat slavnostní stužkování žáků 9. ročníku v režii žáků 5. ročníku.
  • V pátek 31. ledna budou pololetní prázdniny.

Kontaktujte třídního učitele