IX. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

Rozvrh hodin   31 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Aj M Čj D      
Úterý Aj Z Tk M Čj   Pv Ov
Středa Čj Aj M Ch Nj Tv    
Čtvrtek D F Čj Vv Vv Hv   KAj
Pátek Z Čj M Ch Nj Tv    

 

                                                         Mgr. D. Boumová        Tk, Ov. Vv
                                                         Mgr. M.Brychtová        D
                                                         Mgr. L.Havlíková          Čj, Nj
                                                         Mgr. D. Neubauerová    Hv
                                                         Mgr. K. Vojtková          Aj, KAj
                                                         Mgr. B. Zvolánková       M, F, Tvch
                                                         Mgr. J. Žáková             Př, Z, Ch, Pv, Tvd                    

Prosinec:


Kontaktujte třídního učitele