IX. třída

Třídní učitel : Mgr. Blanka Zvolánková
   

 

Rozvrh hodin  31h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Ch Čj M D Hv    
Úterý Aj M Nj Čj Z   F Tv
Středa Čj M Ch Inf Aj      
Čtvrtek Aj Čj M D Tvh/Pvd Tvd/Pvh   Ov
Pátek Nj Z Čj M Vv Vv    

                   

  • Po úvodních hodinách přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se mohou žáci závazně přihlašovat a příprava pro ně  BUDE POVINNÁ: Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka: úterý: od 14.15 hodin. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky: středa: od 12.15 hodin.
  • Třídní schůzky se uskuteční v úterý 24. září 2019 od 17.00 hodin.

Kontaktujte třídního učitele