VIII. třída

Třídní učitelka : Mgr. Blanka Zvolánková

 

Rozvrh hodin  32h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    D M Čj Vv Hv    
Úterý Čj M Aj Nj Tv   F Pz
Středa Ch M D Čj Vkz    
Čtvrtek Aj Čj Z F Nj   Dom Ov
Pátek Čj Ch M Aj Pv Tv    

                            

Informace pro rodiče a žáky:

Na SOU technickém v Chotěboři jsme získali praktické dovednosti...

  • Ve čtvrtek 18. 10. se těšíme na připravovaný Den jazyků. Ukončení vyučování ve 12. 45 hodin.
  • Ve čtvrtek 18. 10.  pojedou přihlášení žáci v rámci předplatného do Východočeského divadla v Pardubicích. Shlédneme představení Zamilovaný Shakespeare, plánovaný odjezd ve 14.30 hodin z Havlíčkovy Borové.
  • Ve dnech 23. - 25. 10.  organizujeme SBĚR PAPÍRU!!!
  • Ve čtvrtek 25. 10. pojedeme na filmové představení PLANETA ČESKO do Přibyslavi. Odjezd v 8.15 hodin, návrat v 11.30 hodin.
  • V neděli 28. 10. odpoledne se zúčastníme oslav ke 100. výročí vzniku republiky.
  • PODZIMNÍ PRÁZDNINY: pondělí 29.10 - úterý 30.10. 
  • Burza středních škol  Havlíčkův Brod - středa 31.10.

Kontaktujte třídního učitele