VIII. třída

Třídní učitel: Mgr. Jana Žáková

 

Rozvrh hodin  32h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    M Čj D Nj F - Ov
Úterý Čj M Aj Z Hv - Ch TV
Středa Čj F Nj M Vv    
Čtvrtek Čj Aj D M Pv/Tv Tv/Pv - Z
Pátek M Čj Inf Aj Ch      

                           

                                    M, Vv, Inf, Pvd            Mgr. Jana Sobotková
                                    Čj, D                          Mgr. Martina Brychtová
                                    Př, Z, Ch, Tvd              Mgr. Jana Žáková
                                    F, Tvh                         Mgr. Blanka Zvolánková
                                    Nj                               Mgr. Anna Janáčková
                                    Aj, Pvh                        Mgr. Marek Kotrč
                                    Ov                              Bc. Jakub Janáček
                                    Hv                              Mgr. Dana Neubauerová

 

 

Kontaktujte třídního učitele