VIII. třída

Třídní učitelka : Mgr. Kateřina Vojtková

Rozvrh hodin  32h 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj Nj M Vv Hv    
Úterý M Fy Čj Aj D   Dom Pz
Středa Čj M Ov Ch Tv    
Čtvrtek Z Čj Aj Fy Nj D   Pv
Pátek Čj Ch M Aj Vkz Tv    


                             Vyučující:

                              Mgr.  Boumová Dagmar: M, Pv, Ov, Vkz, Vv

                              Mgr. Brychtová Martina: Čj

                              Mgr. Havlíková Lenka: Nj, Dom

                              Mgr. Neubauerová Dana: Hv

                              Mgr. Vojtková Kateřina: Aj, D

                              Mgr. Zvolánková Blanka: Fy, Ch, Tv hoši

                              Mgr. Žáková Jana:  Př, Z, Pz, Tv děvčata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte třídního učitele