VII. třída

Třídní učitelka : Mgr. Lenka Havlíková

 

Rozvrh hodin 30 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Aj Z Vv Ov    
Úterý M Aj Čj F TvD/TvH Pv    
Středa D Čj M Nj Vkz    
Čtvrtek Z F Čj Inf Aj Hv    
Pátek M Čj PPř Nj D TvD/TvH    

                                                        

Květen

- gratulujeme Matyáši Slámovi, Lucii Hájkové a Matěji Bohuslavovi - byli totiž v naší třídě nejlepšími řešiteli matematické soutěže Klokan
- Honza Zvolánek bude naši třídu i školu reprezentovat v dalším kole Pythagoriády - skvělý výkon!
 

- 21. května jsme četli dětem z MŠ - mrkněte na text v ÚVODU a na fotky
do FOTOGALERIE

- 23. května se fotíme (třídní foto, jednotlivci, skupinky)

- 31. 5. - divadelní představení pro školy, vybíráme 30 Kč

- plánujeme výlet: 19.-20. 6. Meziříčko

 

 

 

 

Kontaktujte třídního učitele