VII. třída

Třídní učitelka : Mgr. Blanka Zvolánková

Rozvrh hodin 30 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Z Aj Vv Hv    
Úterý M D Čj PvH/TvD PvD/TvH F    
Středa M Čj Aj Ov Nj    
Čtvrtek M Z F Čj Aj Inf    
Pátek Čj D Ppř Nj TvD/TvH Vkz    

                                                         

Naše premiéra opery Čert a Káča v Národním divadle

Den Země jsme oslavili prací u vodárny

 

 

 
  • Ve dnech 24.-26. dubna proběhne na naší škole sběr papíru. Doufám, že se zapojíte.

 

                                                                                                                                

Kontaktujte třídního učitele