VII. třída

Třídní učitelka : Mgr. Blanka Zvolánková

 

Rozvrh hodin 30 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Z Čj M Aj F Vv    
Úterý Nj D M Vkz   Čj Tvh/Tvd
Středa Čj Z M Aj Ov      
Čtvrtek Čj F Aj D Tvh/Pvd Pvh/Tvd   Hv
Pátek M Čj Inf Nj      

 

Rodičovská sdružení a konzultační hodiny pro školní rok 2021/2022:

14. 9. 2021  rodičovské sdružení v 18 hodin

4.11. 2021 16 - 18 hodin

    20. 1 . 2022 16 - 18 hodin    

    17. 3. 2022 16 - 18 hodin    

21. 4. 2022 rodičovské sdružení v 18 hodin

3. 6. 2022 16 - 18 hodin

 

 
  • Děkuji za zaplacení pracovních sešitů.
  • Do Unie rodičů vybíráme částku 150,- Kč na jednoho žáka.
  • Žáci byli poučeni o chování na autobusové zastávce. 
  • V úterý 28.9. 2021 je státní svátek.
 

Kontaktujte třídního učitele