VII. třída

Třídní učitelka : Mgr. Lenka Havlíková

 

Rozvrh hodin 30 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Aj Z Vv Ov    
Úterý M Aj Čj F TvD/TvH Pv    
Středa D Čj M Nj Vkz    
Čtvrtek Z F Čj Inf Aj Hv    
Pátek M Čj PPř Nj D TvD/TvH    

                                                        

 

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych se s Vámi v tomto školním roce rozloučila. Dostala jsem nabídku pracovat od září ve Žďáře nad Sázavou a tuto nabídku jsem vzhledem k možnosti pracovat v místě bydliště a nedojíždět přijala. Nebylo to rozhodování jednoduché, v borovské škole se mi totiž moc líbilo! Kdybych však "žďárskou" nabídku nepřijala, možná bych při prvním náledí litovala. Ráda budu na Vaši školu, na své žáky i na samotnou Havlíčkovu Borovou vzpomínat, budu práci všech svých kolegyň i svého kolegy chválit, obdivuji všechny aktivity, které v Borové uskutečňujete, a přeji mnoho sil, radosti i chuti v jejich pokračování!

Přeji Vám i Vašim dětem krásné prožití dnů volna.

L. Havlíková, třídní učitelka 7. ročníku

 

PS: Děkuji za všechny dárky, za vlastnoručně napsaná přání, za krásné květiny
a za knihu školních vzpomínek na roky 2017-2019 (doufám, že jste si její zpracování užili a že se takhle společně budete setkávat hodně často) - listuji, vzpomínám, chválím a chlubím se, jak šikovnou třídu jsem měla!

 

 

 

 

 

Kontaktujte třídního učitele