VII. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

Změna rozvrhu od 8.2. 2021!!

Rozvrh hodin 30 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Z M Čj Inf D Ov    
Úterý Nj M Čj Aj   F Tvd/Tvh
Středa Čj Aj M Z Vv    
Čtvrtek Čj M Nj D Pvd/Tvh Tvd/Pvh    
Pátek F Čj Aj Vkz Hv    

 

Čj, D                        Mgr. Martina Brychtová
M, Inf, Vv, Pvd, Vkz   Mgr. Jana Sobotková
Aj, Ov, Pvh               Mgr. Marek Kotrč
Nj                            Mgr. Anna Janáčková
F, Tv hoši                 Mgr. Blanka Zvolánková
Hv                           Mgr. Dana Neubauerová
Př, Z, Tv dívky           Mgr. Jana Žáková
 

Info pro žáky i rodiče:
2. 2. 2021 Naší třídy se změna rozvrhu nedotkla, protože
Mgr. Fruhbauerová v sedmičce nevyučovala žádný předmět.
3. 2 . 2021 Doplňuji, abych nevyvolala nějaké nedorozumění: ano, platí, že žádný vyučující se sedmákům nemění, ale drobné změny v pořadí vyučovacích předmětů v jednotlivých dnech samozřejmě vznikly. Omlouvám se za první, neúplnou informaci, Jana Žáková

 

Všichni žáci byli seznámeni s používáním programu MicrosoftTeams, v kterém budeme pracovat v případě distanční výuky. Instruktáž je umístěna na školním webu, v sekci VÝUKA NA DÁLKU. Většina žáků už případné problémy probrala s vyučujícími informatiky. Ti, kteří se na domácí přípravu "vykašlali", mají poslední možnost zajímat se ještě co nejaktuálněji v příštích dnech / bude - li čas /. Jana Žáková, tř. učitelka

 

Hodiny tělesné výchovy budeme s žáky trávit venku. Nebudeme se převlékat, prosíme o vhodné oblečení do terénu i v případě nepříznivého počasí.

 

Kontaktujte třídního učitele