VI. třída

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Zvolánková

    

Rozvrh hodin   29 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Aj M Čj F D Vkz    
Úterý M Aj Čj Vv Vv       
Středa Inf Čj Z F Tvh/Tvd      
Čtvrtek Čj M D Aj Hv    
Pátek Z M Čj Pvh/Tvd Pvd/Tvh Ov    

 KONZULTAČNÍ HODINY: poslední úterý v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin ( všichni vyučující)

                      Naplánované termíny: dle aktuální situace se 27.10. konzultační hodiny neuskuteční. 

                           

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády jsme se od 14. 10. 2020 začali učit distančně pomocí programu Microsoft Teams. Vyučující zasílají do svých předmětů úkoly, které by žáci podle jejich pokynů měli splnit a odevzdat ke kontrole. Dalším způsobem práce jsou on-line setkání, které budou vyučující plánovat postupně tak, aby žáci neměli více než 3 setkání denně. On-line hodiny se budeme snažit dodržovat dle stále platného rozvrhu.

PODZIMNÍ VOLNO A PRÁZDNINY: 

26. 10.- 30.10. 2020

 

Kontaktujte třídního učitele