VI. třída

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Zvolánková

    

Rozvrh hodin   29 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Aj M Čj F D Vkz    
Úterý M Aj Čj Vv Vv       
Středa Inf Čj Z F Tvh/Tvd      
Čtvrtek Čj M D Aj Hv    
Pátek Z M Čj Pvh/Tvd Pvd/Tvh Ov    

 KONZULTAČNÍ HODINY: poslední úterý v měsíci od 15.00 do 16.00 hodin ( všichni vyučující)

                      Naplánované termíny: dle aktuální epidemiologické situace 

                           

 
Informace pro žáky a rodiče:
 
  • V týdnu od 25.1. do 28.1. se nic nemění a výuka probíhá distanční formou
  • Klasifikace za 1. pololetí je uzavřena. Všichni žáci budou na vysvědčení hodnoceni známkami. Hodnotící kritéria: známky z prezenční výuky, účast na online hodinách, aktivita při online hodinách, známky z distanční výuky - najdete je v jednotlivých předmětech u úkolů, počet splněných a včas odeslaných úkolů. 
  • Ve čtvrtek 28.1. se nebudeme učit dle rozvrhu, ale od 8.00 do 9.00 proběhne třídnická hodina online, kde zhodnotíme prospěch a chování všech žáků naší třídy. Poté, v době od 10 do 12 nebo od 13 do 15 hodin, se dostavíte do školy, kde Vám bude u vchodu vydán výpis z vysvědčení. Prosím, nezapomeňte si roušku!! Pokud byste se nemohli dostavit, vydáme výpis Vašim zákonným zástupcům. 
  • V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny. 
  • V týdnu od 1.2. do 7.2. následují jarní prázdniny. 
 
 
  • Všichni žáci jsou povinni sledovat Microsoft Teams, účastnit se plánovaných online hodin a vypracovávat zadané úkoly.
  • Pokud se žák nemůže dostavit na online hodinu nebo má technické problémy s připojením, prosím o omluvu rodiči.

 

 

 

Kontaktujte třídního učitele