VI. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dana Hrušková

 

Rozvrh hodin   29 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí      Aj    M     Čj  Pv/Tv Tv/Pv D    
Úterý M Aj Čj Vv   Vv        
Středa F Z Čj D Tv Ov    
Čtvrtek M Čj Aj Inf Čj    
Pátek Z M Vkz Hv F      

              

Kontaktujte třídního učitele