VI. třída

Třídní učitelka: 

    

Rozvrh hodin   29 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí                   
Úterý                  
Středa                
Čtvrtek                
Pátek                

 

 

Krásné prázdniny!!!

Kontaktujte třídního učitele