V. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová

 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    ČJ  AJ M ČJ HV  
Úterý ČJ M VL ČJ VV VV
Středa ČJ M AJ TV  
Čtvrtek M ČJ AJ INF VL  
Pátek ČJ M PV h / TV d PV d / TV h  

Aj - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková

Vv - Mgr. Vlasta Slámová

Tv d - Mgr. Vlasta Slámová

Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková

Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Pv h - Mgr. Marek KotrčVíce zde: https://www.zsborova.cz/tridy/a4-roc/

Aj - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková

Vv - Mgr. Vlasta Slámová

Tv d - Mgr. Vlasta Slámová

Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková

Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Pv h - Mgr. Marek KotrčVíce zde: https://www.zsborova.cz/tridy/a4-roc/

Aj ; Pv h - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková
Tv d - Mgr. Vlasta Slámová; Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková
Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Sdělení pro rodiče

  • informace a rozvržení hodin hlavních předmětů budou zveřejňovány v kalendáři MS Teams
  • "docházka"-  tedy připojení na hodinu je povinné a neúčast omlouvají rodiče
  • jsou zadávány úlohy k vypracování nejen do sešitů, ale i prostřednictvím MS Teams; žák je povinen v daném termínu a formátu úkol odevzdat.
    Rodiče mají možnost zkontrolovat, jak jejich dítě pracuje přímo v jednotlivých zadáních konkrétních úkolů V MS Teams. Čtvrtina žáků úkoly odbývá nebo neodesílá vůbec, k čemuž bude samozřejmě přihlédnuto v pololetní klasifikaci!

  • výpisky k učivu si žák přepíše nebo vytiskne a nalepí do sešitu, při prezenční výuce budou zkontrolovány.                Děkuji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Kontaktujte třídního učitele