V. třída

Třídní učitelka : Mgr. Hana Sobotková

 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    Čj M Vl Inf Tv  
Úterý Čj M Aj Čj  
Středa M Čj Vl Pv Tv  
Čtvrtek Čj M Hv Aj Vv Vv
Pátek M Čj Aj Čj  


Vyučující:
Mgr. Hana Sobotková - Čj, M, Vl, Př, Hv, Vv
Mgr. Kamila Paříková - Inf
Mgr. Dana Neubauerová - Tv (dívky)
Mgr. Blanka Zvolánková - Tv (chlapci)
Mgr. Marek Kotrč - Aj


Třídní foto

 

Vzkazy pro rodiče

 • 5. 6. 2019 se Kateřina, Adéla, Iveta a Tereza zúčastnily soutěže Máme rádi přírodu. Kateřina a Adéla se umístily na 4. místě a jen o pár bodů za děvčaty
  se umístila dvojice Tereza a Iveta. Chválím všechny za účast a přípravu na
  tuto soutěž.
 • 8. 6. 2019 Chválím všechny páťáky za vzorné chování na našem školním
  výletě v Praze 6. 6. 2019. Výlet se nám vydařil a všichni jsme si na Prahu odvezli hezké vzpomínky. Děkuji pani Burianové a pani učitelce Žákové za doprovod na výletě.
   
  Vyúčtování výletu    
  záloha  300 Kč  
  výdaje 105 Kč doprava - vlak
    12 Kč jízdenka v Praze
    8 Kč vstupné - Pražský hrad
    50 Kč průvodce (na každého žáka)
  výdaje celkem 175 Kč  


  300 Kč - 175 Kč = 125 Kč

  Každému žákovi bude váceno 125 Kč.
  Vyúčtování je založeno v dokladech o třídě u tř. učitele.

 • 26. 6. 2019 - Kino Krucemburk - pohádka Čertí brko, vybíráme 30 Kč
  na vstup, dopravu hradí Unie rodičů
 • 28. 6. 2019 - Vysvědčení - žáci končí po 2. vyučovací hodině

Kontaktujte třídního učitele