V. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová

 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    M ČJ AJ PV h/TV d TV h/PV d  
Úterý ČJ M ČJ VV VV
Středa ČJ M AJ VL TV h/TV d  
Čtvrtek ČJ M AJ HV  
Pátek ČJ M VL INF ČJ  

AJ    Marek Kotrč

INF, PV h  Kamila Paříková

TV h Blanka Zvolánková

TV d Dana Neubauerová

PV d Dana Hrušková

Třídní foto

 

Vzkazy pro rodiče

  • v úterý 24. 9. - schůzka rodičů, zač. v 17 h - společná, pak třídní
  • úterý- Klub zábavné logiky /KZL/ od 13 - do 14. 30h
  • středa - Doučování 12.15 - 13 h
  •  
  • prosím rodiče o podepisování domácích úkolů, na pátek pomůcky na rýsování
  • opakovat vyjm. slova, shodu přísudku s podmětem, určování slovních druhů, v matematice násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení!
  •  

 

Kontaktujte třídního učitele