V. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová

 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    ČJ  AJ M ČJ HV  
Úterý ČJ M VL ČJ VV VV
Středa ČJ M AJ TV  
Čtvrtek M ČJ AJ INF VL  
Pátek ČJ M PV h / TV d PV d / TV h  

Aj - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková

Vv - Mgr. Vlasta Slámová

Tv d - Mgr. Vlasta Slámová

Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková

Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Pv h - Mgr. Marek KotrčVíce zde: https://www.zsborova.cz/tridy/a4-roc/

Aj - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková

Vv - Mgr. Vlasta Slámová

Tv d - Mgr. Vlasta Slámová

Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková

Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Pv h - Mgr. Marek KotrčVíce zde: https://www.zsborova.cz/tridy/a4-roc/

Aj ; Pv h - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková
Tv d - Mgr. Vlasta Slámová; Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková
Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Sdělení pro rodiče

 
- žáci by si měli sami kontrolovat učebnice a pomůcky na výuku podle rozvrhu
- domácí úkoly by měly být rodiči podepisovány - děkuji
- přihlášky na akci pořádanou Unií rodičů -  Cesta za zdravím 25. 9. a na Klub zábavné logiky
 
- konzultační hodiny v rámci celé školy se budou uskutečňovat poslední úterý v měsíci; nejbližší termíny: 27. 10.  a 1. 12. vždy od 15 do 16 h
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Kontaktujte třídního učitele