V. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová

 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    M ČJ AJ PV h/TV d TV h/PV d  
Úterý ČJ M ČJ VV VV
Středa ČJ M AJ VL TV h/TV d  
Čtvrtek ČJ M AJ HV  
Pátek ČJ M VL INF ČJ  

AJ    Marek Kotrč

INF, PV h  Kamila Paříková

TV h Blanka Zvolánková

TV d Dana Neubauerová

PV d Dana Hrušková

Třídní foto

 

Vzkazy pro rodiče

 • ČJ, M, VL, PŘ - pololetní opakování /někteří žáci se připravují velmi nedostatečně/
 • 5. roč. připravuje program na stužkování žáků IX. třídy 30. 1.
 • výpis z pol. vysvědčení - čtvrtek 30. 1.
 • pátek 31. 1. pololetní prázdniny
 • výběr textu na recitační soutěž
 •  
 • konzultační hodiny - každé úterý od 14.30 do 15.30h
 • středa - Doučování 12.15 - 13 h
 • učivo je možné doma procvičovat na PC www.onlinecviceni.cz - (ČJ i M), skolakov.eu, procvicovani-uciva.webnode.cz
 • část žáků se na vyučování nepřipravuje vůbec nebo jen velmi nepravidelně - zapomínají úkoly, neopakují si učivo VL, PŘ, M - G ani ČJ.
 •  
 • prosím rodiče o podepisování domácích úkolů, na pátek pomůcky na rýsování
 • opakovat vyjm. slova, shodu přísudku s podmětem, určování slovních druhů, v matematice násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení!
 •  

 

Kontaktujte třídního učitele