V. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová

 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    M ČJ AJ PV h/TV d TV h/PV d  
Úterý ČJ M ČJ VV VV
Středa ČJ M AJ VL TV h/TV d  
Čtvrtek ČJ M AJ HV  
Pátek ČJ M VL INF ČJ  

AJ    Marek Kotrč

INF, PV h  Kamila Paříková

TV h Blanka Zvolánková

TV d Dana Neubauerová

PV d Dana Hrušková

Třídní foto

 

Vzkazy pro rodiče

 • vybíráme 70 Kč za dopravu do Havlíčkova Brodu /18. 10. Přírodovědné centrum/
 • v pondělí 11.11. budeme kolem 7.30 h  putovat za sv. Martinem /akce žáků IX. třídy/
 • konzultační hodiny - každé úterý od 14.30 do 15.30h
 • úterý- Klub zábavné logiky /KZL/ od 13 - do 14. 30h
 • středa - Doučování 12.15 - 13 h
 • foto z akcí ve fotogalerii
 •  
 • příprava na vlastivědu - práce s mapou, učebnicí a poznámkami v sešitě!
 • prosím rodiče o podepisování domácích úkolů, na pátek pomůcky na rýsování
 • opakovat vyjm. slova, shodu přísudku s podmětem, určování slovních druhů, v matematice násobení dvojciferným činitelem, písemné dělení!
 •  

 

Kontaktujte třídního učitele