IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková
 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj  Vl  Čj  Hv   
Úterý M Aj Inf Čj Vv Vv
Středa Čj  Aj  Př  Tv   
Čtvrtek Aj  Čj  Vl  Čj   
Pátek Čj M Čj  Tv  Pv

 

Aj - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková

Vv - Mgr. Vlasta Slámová

Tv d - Mgr. Vlasta Slámová

Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková

Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Pv h - Mgr. Marek Kotrč

Sdělení pro rodiče

Od pondělí 1. března přecházejí i žáci 4. ročníku na online výuku. Proto si už přinesli většinu sešitů a pracovních sešitů ve svých aktovkách. Online hodiny budou probíhat v obvyklém čase, tzn. od 9.00 h do 10.00 h. Připojení čtvrťáků na online hodiny fungovalo už při podzimním uzavření škol velice dobře. U některých žáků vyžaduji lepší přípravu na online hodiny a včasné zasílání písemných prací. Věřím, že se nám tak podaří úspěšně pokračovat ve výuce. Budu se těšit. J. Žáková

Ve druhém pololetí mají i žáci čtvrtého ročníku kroužek. Každou středu odpoledne od 13 do 14.30 h je to čtenářský klub. Aktuálně čteme rozšiřující učivo z interaktivní učebnice vlastivědy - Nejstarší události českých dějin a dále v knižní podobě titul Panovníci českých zemí. První setkání kroužku jsme uskutečnili už v lednu, přesto je stále ještě možné se na kroužek přihlásit!!!! J. Žáková


 

 

 

Kontaktujte třídního učitele