IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová
 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí     M     AJ   VL PV h/TV d TV h/PV d  
Úterý ČJ AJ M ČJ VV VV
Středa ČJ M ČJ VL TV h/TV d  
Čtvrtek ČJ M ČJ HV  
Pátek ČJ M AJ INF ČJ  

AJ    Marek Kotrč

INF, PV h  Kamila Paříková

TV h Blanka Zvolánková

TV d Dana Neubauerová

PV d Dana Hrušková

Třídní foto


                                        

Vzkazy pro rodiče

 • žáci byli upozornění, že se blíží lekce v plavání; začínáme 26. února /do této doby je nutno vyřešit kožní problémy - bradavice apod/
 • písemné informace k plavání obdrží na začátku února

 • ČJ, M, VL, PŘ - pololetní opakování /někteří žáci se připravují nedostatečně/
 • foto z knihovny ve fotogalerii školy
 • výpis z pol. vysvědčení - čtvrtek 30. 1.
 • pátek 31. 1. pololetní prázdniny
 • výběr textu na recitační soutěž
 •  
 • konzultační hodiny - každé  úterý od 14.30 do 15.30 h
 • středa - Doučování 12.15 - 13 h
 • učivo je možné doma procvičovat na PC www.onlinecviceni.cz - (ČJ i M), skolakov.eu, procvicovani-uciva.webnode.cz
 •  
 • prosím rodiče o podepisování domácích úkolů, v pátek pomůcky na rýsování
 • čtvrťáci denní hlasité čtení /čítanka, vlastní výběr/, příprava na vlastivědu - práce s mapou, učebnicí, poznámkami v sešitě
 • opakovat vyjmenovaná slova, podst. jména - rod střední, ženský;  sčítání, odčítání do 10 000, násobení, dělení do 10 000!

Kontaktujte třídního učitele