IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková
 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj  Vl  Čj  Hv   
Úterý M Aj Inf Čj Vv Vv
Středa Čj  Aj  Př  Tv   
Čtvrtek Aj  Čj  Vl  Čj   
Pátek Čj M Čj  Tv  Pv

 

Aj - Mgr. Marek Kotrč

Inf - Mgr. Jana Sobotková

Vv - Mgr. Vlasta Slámová

Tv d - Mgr. Vlasta Slámová

Tv h - Mgr. Blanka Zvolánková

Pv d - Mgr. Hana Sobotková

Pv h - Mgr. Marek Kotrč

Sdělení pro rodiče

V pondělí 4. ledna 2021 se sejdou žáci 4. ročníku po vánočních prázdninách k prezenční výuce v kmenové třídě ZŠ. Nezapomeňte vybavit děti rouškami (3 ks), popř. štíty. Upozorněte děti na povinnost nošení roušek a dodržování hygienických opatření (mytí rukou, jednorázové utěrky, papírové kapesníčky...) ve všech prostorách školy. Výuka probíhá podle rozvrhu. Budu se těšit. J. Žáková


 

 

 

Kontaktujte třídního učitele