IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová
 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí     M     AJ   VL PV h/TV d TV h/PV d  
Úterý ČJ AJ M ČJ VV VV
Středa ČJ M ČJ VL TV h/TV d  
Čtvrtek ČJ M ČJ HV  
Pátek ČJ M AJ INF ČJ  

AJ    Marek Kotrč

INF, PV h  Kamila Paříková

TV h Blanka Zvolánková

TV d Dana Neubauerová

PV d Dana Hrušková

Třídní foto

 

Vzkazy pro rodiče

 
  • v úterý 24. 9. - schůzka rodičů, zač. v 17 h - společná, pak třídní
  • úterý- Klub zábavné logiky /KZL/ od 13 - do 14. 30h
  • středa - Doučování 12.15 - 13 h
  • taneční kroužek - středy od 14 do 14.45h - začátek 1. setkání upřesníme
  •  
  • prosím rodiče o podepisování domácích úkolů, v pátek pomůcky na rýsování
  • čtvrťáci denní hlasité čtení /čítanka, vlastní výběr/
  • opakovat vyjmenovaná slova, sčítání, odčítání do 1 000, násobení, dělení do 100!

Kontaktujte třídního učitele