IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová
 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí     M     AJ   VL PV h/TV d TV h/PV d  
Úterý ČJ AJ M ČJ VV VV
Středa ČJ M ČJ VL TV h/TV d  
Čtvrtek ČJ M ČJ HV  
Pátek ČJ M AJ INF ČJ  

AJ    Marek Kotrč

INF, PV h  Kamila Paříková

TV h Blanka Zvolánková

TV d Dana Neubauerová

PV d Dana Hrušková

Třídní foto


Vzkazy pro rodiče

  • vybíráme 70 Kč za dopravu do Havlíčkova Brodu /18. 10. Přírodovědné centrum/
  • v pondělí 11.11. budeme kolem 7.30 h  putovat za sv. Martinem /akce žáků IX. třídy/
  • konzultační hodiny - každé  úterý od 14.30 do 15.30 h
  • úterý- Klub zábavné logiky /KZL/ od 13 - do 14. 30h
  • středa - Doučování 12.15 - 13 h
  • foto ze Dne jazyků ve fotogalerii
  •  
  • prosím rodiče o podepisování domácích úkolů, v pátek pomůcky na rýsování
  • čtvrťáci denní hlasité čtení /čítanka, vlastní výběr/, příprava na vlastivědu - práce s mapou, učebnicí, poznámkami v sešitě
  • opakovat vyjmenovaná slova, sčítání, odčítání do 1 000, násobení, dělení do 100!

Kontaktujte třídního učitele