IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová
 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí    Čj M ČJ AJ TV  
Úterý Čj INF M VL  
Středa M ČJ AJ PV TV  
Čtvrtek Čj M HV ČJ VV VV
Pátek AJ Čj M VL Čj   

Mgr. Kamila Paříková - Inf 

Mgr. Hana Sobotková - HV, VV, PV

Mgr. Dana Neubauerová - TV dívky

Mgr. Blanka Zvolánková - TV chlapci


Třídní foto


Vzkazy pro rodiče

  • vybírali jsme 161 Kč na uhrazení dopravy  škol. výletu do Berušky

  • ve středu kino Krucemburk - Čertí brko, vstup 30 Kč

  • ve čtvrtek odpadá 6. vyučovací h
  • v pátek předání vysvědčení, ukončení do 9 h.
  •  

  • normy na sešity do 5. r.: sešit č. 420 - 1x, 520 - 1x, 523 - 8x, 524 - 10x, 540 - 2x, 5 110 - 1x;  sešit na úkoly formátu A5;                                          notový sešit,  sešit na Inf, slovníček AJ /zůstavají ze 4. r./
  • Blahopřejeme účastnicím Přírodovědné soutěže v Horní Krupé. Soutěže 4. tříd se zúčastnilo naše jedno družstvo ve složení Anička a Klárka - děvčata obsadila skvělé 3. místo. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu za výbornou reprezentaci školy, protože úkoly, se kterými se museli vypořádat, by zamotaly hlavu i starším žákům či studentům.                                        
  • foto z výletu a putování za brodskými pověstmi ve fotogalerii školy
  •  
  •  
 

Kontaktujte třídního učitele