IV. třída

Třídní učitelka : Mgr. Dana Neubauerová
 

Rozvrh hodin   26 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí             ČJ M AJ VL ČJ  
Úterý          M ČJ INF ČJ AJ  
Středa        ČJ M HV4,5 TV/PV PV/TV  
Čtvrtek       AJ M ČJ VL VV VV
Pátek         ČJ M ČJ TV/h,d.  

                                                                  AJ - Mgr. M Kotrč

                                                                  INF- Mgr. J. Sobotková

                                                                 PV (hoši) - Mgr. M. Kotrč

                                                                 PV (dívky) - Mgr. A. Janáčková

                                                                 Tv (hoši) - Mgr. B. Zvolánková  

                                                                 VV  -  Mgr. V. Slámová    

 

Sdělení pro rodiče

 

Kroužek  DOUČOVÁNÍ z loňského šk.roku - 8 hodin - bude dokončen takto -  vždy v úterý a v pátek po obědě - začínáme od 7. 9. (ukončení v 13. 30, pokud žáci budou potřebovat uvolnit dříve - autobus, bude umožněno), poslední doučování - pátek 1. 10. 

29. 9. - začínáme plavecký výcvik  (viz. instrukce na letáku), p. Ondráčková odhlásí centrálně obědy na každou středu, prosím zkonrtolujte si, pokud by žák nejel, přihlaste si oběd sami. Návrat kolem 14. h., dojíždějící žáci budou rozvezeni.

Rozpis na konzultační hodiny: 4. 11. 2021 - 16. 00 - 18. 00 h.

                                                 20. 1. 2022-         - ,, - 

                                                17. 3. 2022 -        -  ,,  - 

                                                21. 4. 2022  - 2. rodičovské sdružení - 18. 00 h.

                                                3. 6. 2022  -   

 

Do Unie rodičů vybíráme 150,- Kč.     -   ,,   --       
 

 


 

 

 

-Vyučování zahájíme 1. 9. v 7.15 h., žáci budou otestováni. Ukončení - v 9 h. Ranní i odpolední družina je zajištěna.
Od 2. 9. - začíná škola v 7. 30 h. - úprava vzhledem k autobusové dopravě.
2. 9. - první dvě hodiny - třídnické práce, žáci si přinesou obaly a pomůcky dle rozpisu, dále podle rozvrhu, končíme po 5.vyučovací hodině.
Od 3. 9. - pracujeme podle rozvrhu.
Za pracovní sešity vybíráme 136,- Kč (došly o prázdninách).

 

Kontaktujte třídního učitele