III. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková
 

Rozvrh hodin   24 hodin 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí    Čj M Aj Vv Čj
Úterý Čj M Aj Prv Pv
Středa Čj M Čj Tv  
Čtvrtek Čj M Čj Prv Hv
Pátek Čj M Aj Tv Čj

  

 

  

                                                 Pv, Hv - Mgr. Hana Sobotková

Vzkazy pro rodiče

  • Konzultační hodiny se konají vždy v úterý od 14 do 15 h.  
  • Čtenářský klub budeme mít každé úterý od 11.50 h do 13.35 h s přestávkou na oběd.
  • Kroužek doučování bude každou středu od 11 do 12 h.
  • děti nosí učebnice a sešity podle rozvrhu, doobalte, prosím, poslední nadepsané sešity a pracovní sešity
  • doporučuji denní hlasité čtení a opakování násobilky 0-10
  • je nutné nosit oblečení a obutí na TV na hřiště i do tělocvičny                                                                          

 

Kontaktujte učitele