III. třída

Třídní učitelka : Mgr. Dana Neubauerová
 

Rozvrh hodin   24 hodin 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí    ČJ M PRV ČJ TV
Úterý ČJ M AJ ČJ VV
Středa ČJ M ČJ TV PV
Čtvrtek ČJ M AJ ČJ HV
Pátek ČJ M AJ PRV  


TV - Mgr. Vlasta Slámová

VV, PV, HV - Mgr. Hana Sobotková

 

 

- výuka TV je prováděna formou vycházek. Žáci mají být oblečeni dle aktuálního počasí. /šály, šátky na krk lze použít venku místo roušek; čepice, rukavice, vhodná obuv.../. Děkuji. V. Slámová
 
Ve středu - 27. 1. - nebudu vyučovat -- (zubní lékař - Brno)
 
Ukončení pololetí - ve čtvrtek 28. 1 - dopoledne proběhne místo výuky třídnická hodina (dle zadání na Teamsu), kde zhodnotíme práci za 1. pololetí - prezenční i distanční výuku, poté bude vydáván výpis z vysvědčení - ve škole - od 10. 00 h. - 14. 00 h, - dojdete si pro něj (blíže vypíše p. ředitelka na hlavní stránce webu.)
 
Pátek - 29. 1. 2021 - Pololetní prázdniny
 
Od 1. 2 - 7. 2 2021 - Jarní prázdniny

 

                                                        

Kontaktujte učitele