III. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová
 

Rozvrh hodin   24 hodin 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí    ČJ  M ČJ  PV  TV 
Úterý ČJ  AJ  PRV  VV 
Středa ČJ  TV  HV  ČJ
Čtvrtek ČJ  AJ  ČJ   
Pátek ČJ  AJ  PRV  ČJ 

 


Třídní foto

 


  Vzkazy pro rodiče

 •  
 • v pátek 20. 4. Den Země -  pokud bude příznivé počasí, děti přijdou v pracovním oděvu, obuvi, s pracovními rukavicemi, batůžek s jídlem a pitím, kdo bude chtít, přinese si uzeninu na opékání; učení si nemusí tento den brát
 •  
 • pro tento šk. rok končíme se sběrem papíru a hliníku
 • po dobu plavání / do 9. 5. /dochází ke změně v rozvrhu - na pondělí na 5. h se přesouvá ČJ ze středy;  2 h TV = plavání, přesunuto na  středu
 •  
 • děti dostaly lístečky se vstupními údaji na www.proskoly.cz; zde si mohou procvičit učivo dané třídy /pravopis, matematiku, angličtinu, dopravní výchovu apod.
 • k procvičování učiva /vyjmenovaná slova/ můžete použít tyto odkazy na webové stránky: www.onlinecviceni.cz  -  1. stupeň - český jazyz - 3. ročník - výběr cvičení;  totéž  matematika skolakov.eu  - předmět - třída - učivo cviceni.testy.sweb.cz  -  předmět - ročník - učivo
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kontaktujte učitele