III. třída

Třídní učitelka : Mgr. Vlasta Slámová
 

Rozvrh hodin   24 hodin 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí    ČJ  M ČJ  TV  
Úterý ČJ  AJ M PRV  PV 
Středa ČJ  HV  TV  ČJ
Čtvrtek ČJ  AJ  ČJ  VV
Pátek M ČJ AJ  PRV  ČJ 

  

  Další vyučující:
  Mgr. Jana Žáková VV, HV,TV, PV

  

                                                   

Třídní foto

 


 

Vzkazy pro rodiče

  • protože chybí celkem 10 žáků, tento týden budeme věnovat opakování a procvičování probraného učiva - PC, pracovní sešity, kopie
  • žáci obdrželi přihlášku na plavání, pokyny k průběhu výcviku s doplňujícími informacemi
  • výcvik v plavání bude začínat již ve středu 27. února, potrvá 10 vyučovacích lekcí, konec 22. května /pokud má někdo zdravotní problém - např. bradavice, nutno do zač. plavání vyřešit, plavání se účastnit v dobrém zdravotním stavu - bez rýmy, kašle apod./
  • při výuce matematiky budeme občas potřebovat kalkulačku - úplně postačí jednoduchá se základními početními výkony /+, -, x, : /
  • blahopřejeme účastnicím recitační soutěže - Veršobraní! V I. kategorii obsadily: 1. místo Eliška, 2. místo Anetka, 3. místo Míša. /Další foto ve fotogalerii školy/.
  •  
  • procvičovat vyjmenovaná slova po b,  l, m, p, s
  • malou násobilku, písemné sčítání a odčítání do 1 000
  • anglická slovíčka - čísla 0 - 100, školní pomůcky, zvířata, přídavná jména -  výslovnost i psaní;
  • hlasité čtení 

Kontaktujte učitele