II. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

 

Rozvrh hodin   22 hodin 1.  2. 3. 4. 5.
Pondělí    ČJ M ČJ TV  
Úterý ČJ M PRV ČJ PV
Středa M ČJ HV TV  
Čtvrtek ČJ M AJ ČJ VV
Pátek M ČJ  PRV ČJ  

 

 

 

Třídní foto

 Informace pro rodiče

Výuka probíhá podle rozvrhu, děti ať si nosí jen učebnice, které ten den potřebují.

Děti ať si do školy nosí dvojitou fólii A4 na doplňování v učebnici ČJ (a pravidelně ji gumují!), dále linkovanou podložku A5 (velké a malé řádky) 2 kusy do sešitu z geometrie a z prvouky. Potřebujeme dostatečné množství obyčejných tužek (č. 1, 2 pro psaní na fólii, č. 3 pro rýsování v geometrii). Dokupte dětem lepidlo pro práci ve VV, PV.

Upozorňuji na nutnost každodenního hlasitého čtení. Některým dětem chybí ve třídě nebo ve ŠD ručník, převlečení na hřiště, desky A3 na VV.

V pondělí 10. 12.  jedeme do Havlíčkova Brodu na divadelní představení Vánoční pohádka.  Vybírám 60 Kč. Tentokrát druháci pojedou linkovým autobusem, proto s sebou batůžek se svačinou a pitím, peníze na autobus, popř. drobné na útratu. Sraz u školy v 6.50 h, návrat přibližně ve 11.30 h - následuje kroužek Klub zábavné logiky do 13 h jako obvykle.

Ve čtvrtek 20. 12. pojedeme do kina v Krucemburku na film Hotel Transylvanie 3, vybírat budeme vstupné 25 Kč.

Kontaktujte učitele