II. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

 

Rozvrh hodin   22 hodin 1.  2. 3. 4. 5.
Pondělí    ČJ M ČJ TV  
Úterý ČJ M PRV ČJ PV
Středa M ČJ HV TV  
Čtvrtek ČJ M AJ ČJ VV
Pátek M ČJ  PRV ČJ  

 

 

 

Třídní foto

 Informace pro rodiče

Výuka probíhá podle rozvrhu, děti ať si nosí jen učebnice, které ten den potřebují.

Na základě třídní schůzky vybíráme příspěvek Unie rodičů 150 Kč.

Děti ať si do školy přinesou dvojitou fólii A4 na doplňování v učebnici ČJ a linkovanou podložku A5 (velké a malé řádky) 2 kusy do sešitu z geometrie a z prvouky.

Upozorňuji na nutnost každodenního hlasitého čtení. Některým dětem chybí ve třídě nebo ve ŠD ručník, převlečení na hřiště, desky A3 na VV.

V úterý 16. 10. jedeme do Havlíčkova Brodu na divadelní představení Písničky pro děti.  Vybírám 70 Kč. S sebou batůžek se svačinou a pitím, penál a čítanku - návrat přibližně v 10 h - čtvrtá a pátá hodina podle rozvrhu.

Kontaktujte učitele