II. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

 

Rozvrh hodin   22 hodin 1.  2. 3. 4. 5.
Pondělí                          Čj   M   Prv  Tv  
Úterý Čj  Aj Čj  
Středa Čj  Tv  Pv  Čj
Čtvrtek Čj Vv Čj Hv 
Pátek Čj M Čj Prv  


Tv - Ludmila Smejkalová, DiS

Vv - Ludmila Smejkalová, DiS

Hv - Mgr. Hana Sobotková

Pv - Mgr. Hana Sobotková

 

Sdělení pro rodiče

 

Na druhé pololetí se všichni druháčcí mohou přihlásit na kroužek komunikace v cizím jazyce. Jeho náplní bude opakování, procvičování a rozšíření učiva anglického jazyka , který je dotován ve druhém ročníku poze jednou hodinou týdně. Podle potřeby budeme realizovat i procvičování učiva hlavních předmětů.

Kroužek bude probíhat v obvyklém čase (v minulém pololetí to byl kroužek doučování) každý pátek od 10.45 do 12 h. J. Žáková

Děti si minulý týden přinesly přihlášku ke stravování na další školní rok. Vyplňte ji i v případě, že se Vaše dítě začne stravovat ve školní jídelně až v průběhu školního roku.

 


 

 

 

 

Kontaktujte učitele