II. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

 

Rozvrh hodin   22 hodin 1.  2. 3. 4. 5.
Pondělí    ČJ M ČJ TV  
Úterý ČJ M PRV ČJ PV
Středa M ČJ HV TV  
Čtvrtek ČJ M AJ ČJ VV
Pátek M ČJ  PRV ČJ  

 

 

 

Třídní foto

 Informace pro rodiče.

Na materiály z anglického jazyka (pracovní listy, testy, pexesa) jsem dětem pořídila desky se zakladačem a eurofóliemi. Budu vybírat 65 Kč za desky a 5 Kč za 10 fólií (jen od dětí, které fólie nemají doma a budou je ode mě potřebovat). S platbou ještě počkáme na fakturu za dopravu do kina v Krucemburku.

Ve druhém pololetí budeme mít každé pondělí od 11.05 do 11.55 h (tj. 5. vyučovací hodinu) přírodovědně-sportovní kroužek.

První bobování máme za sebou a podle počasí se vydáme znovu - termín upřesním. Žáci ať mají podepsané boby!!!

 Děti ať si do školy nosí dvojitou fólii A4 na doplňování v učebnici ČJ (a pravidelně ji gumují!), dále linkovanou podložku A5 (velké a malé řádky) 2 kusy do sešitu z geometrie a z prvouky. Potřebujeme dostatečné množství obyčejných tužek (č. 1, 2 pro psaní na fólii, č. 3 pro rýsování v geometrii). Dokupte dětem lepidlo pro práci ve VV, PV.

Upozorňuji na nutnost každodenního hlasitého čtení. Některým dětem chybí ve třídě nebo ve ŠD ručník, převlečení na hřiště, desky A3 na Vv.

 

 

Kontaktujte učitele