I. třída

Třídní učitelka : Mgr. Dana Neubauerová

 

Rozvrh hodin   20 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Prv Čj        
Úterý Čj M Čj Tv        
Středa Čj M Aj Hv        
Čtvrtek Čj Prv Čj Vv        
Pátek M Čj Pv Tv        

 Další vyučující - Mgr. H. Sobotková - Vv, Pv

 

 Na TV venku prosím nosit teplé sportovní oblečení a vhodné boty (ne kozačky)

Čtení - při procvičování doporučuji číst slova a věty napřeskáčku a nahodile ukazovat - děti jdou schopné zapamatovat si obsah při stále stejném postupu.

16. 12. - vánoční besídka - sraz v sokolovně ve 13. h., na začátku besídky bude slavnostní úvod - průvod prvňáčků s deváťáky (hezké oblečení), do kostýmů  se teprve potom v přísálí děti  převléknou, (nemusíte je nosit dříve do školy)

17. 12. je naplánováno bruslení na zimní stadion v Chotěboři - žáci budou mít brusle, povinně helmu (stačí cyklistická), pevné silnější rukavice, teplý oděv. Do batůžků si ještě vezmou 2.svačinu, pití. Ráno se učíme první dvě hodiny, školní aktovku si necháme ve škole. Odjezd v 9. 45, návrat kolem 12.30 - 12.45 h., děti stihnou obědy.

20. 12. kino Krucemburk (účastní se celá škola) - vstupné 25,- Kč (dopravu hradí Unie) - vybírám od pondělí 17. 12.

Žáci 1. třídy byli foceni do novin - můžete si je prohlédnout 2. 1. 2019 v Deníku Vysočiny

Kontaktujte učitele