I. třída

Třídní učitelka : Mgr. Jana Žáková

Rozvrh hodin   20 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Čj Tv        
Úterý Čj M Pv Čj        
Středa Čj Prv Tv Hv        
Čtvrtek Čj M Aj Čj        
Pátek M Čj Vv Prv        

 

INFORMACE PRO RODIČE

Zítra v pátek 20. dubna proběhne celoškolní akce Den Země. Děti budou mít s sebou batůžek se svačinou a pitím, pracovní rukavice, starou igelitovou tašku, buřtík na opékání, na sobě od rána sportovní oblečení a obutí. Budeme se pohybovat po ulicích a na dětských hřištích v Havlíčkově Borové. Děti si neberou aktovku s učením.

Na třídních schůzkách jsme se domlouvaly na Pasování na čtenáře. Termín 12. června v 17 h platí. Paní knihovnice Marcela Sobotková chystá u této příležitosti prvňáčkům průkazky do knihovny. Potřebovala by základní data Vašich dětí: jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Pokud souhlasíte s poskytnutím dat, vyplňte, prosím, návratku a  pošlete ji zpět do školy.

 

V druhém pololetí jsme ukončili činnost čtenářského klubu, ale druhý z kroužků (doučování probíhající v úterý) pokračuje dál do června.

V pátek v době od 11.05 h do 11.50 h nabízím všem prvňáčkům Přírodovědně-sportovní kroužek. Jeho náplní bude trávit čas pohybovými aktivitami v tělocvičně i v přírodě. Zájemci se přihlásí o přihlášku do kroužku.

Z důvodu zvýšeného výskytu infekčních onemocnění v regionu byly děti poučeny v oblasti preventivních opatření: dbejte na to, aby nosily čisté ručníky, kapesníky a dbaly více na hygienu.

 

 

 

    

Kontaktujte učitele