I. třída

Třídní učitelka : Mgr. Dana Neubauerová

 

Rozvrh hodin   20 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Prv Čj        
Úterý Čj M Čj Tv        
Středa Čj M Aj Hv        
Čtvrtek Čj Prv Čj Vv        
Pátek M Čj Pv Tv        

 Další vyučující - Mgr. H. Sobotková - Vv, Pv

 

 Na TV venku prosím nosit teplé sportovní oblečení a vhodné boty (ne kozačky)

Čtení - při procvičování doporučuji číst slova a věty napřeskáčku a nahodile ukazovat - děti jdou schopné zapamatovat si obsah při stále stejném postupu.

Začínáme nová slovíčka z AJ - prosím o průběžné procvičování i doma, snažíme se opakovat nejen o hodině, ale i mimo, což ovšem vzhledem k časové dotaci angličny některým žákům  nestačí. 

V pátek - 22. 2. - 17. h. -  schůzka v sokolovně, příprava na ples - účast dle potřeby

Ples - 23. 2. - účast dle služeb

 

Kontaktujte učitele