I. třída

Třídní učitelka : Mgr. Dana Neubauerová

 

Rozvrh hodin   20 hodin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí    Čj M Prv Čj        
Úterý Čj M Čj Tv        
Středa Čj M Aj Hv        
Čtvrtek Čj Prv Čj Vv        
Pátek M Čj Pv Tv        

 Další vyučující - Mgr. H. Sobotková - Vv, Pv

 

Na TV venku prosím nosit vhodné sportovní oblečení a vhodné boty

Čtení - při procvičování doporučuji číst slova a věty napřeskáčku a nahodile ukazovat - děti jdou schopné zapamatovat si obsah při stále stejném postupu.

23. 5. se budeme fotografovat -  závěr školního roku. 1 foto bude hromadně celé třídy, pošlu návratku, kolik budete chtít kusů + případně skupiny nebo jednotlivci - kdo, s kým, kolik kusů. Upozorňuji, že ve skupině si musí všichni alespoň 1 ks odebrat. Cenová relace byla loni - 20 Kč hromadná, 15 Kč skupina, jednotlivec.

31. 5. - Ve škole se uskuteční představení : Divadlo pro školy - Poklad kapitána Baltazara - od 20 . 5. budu vybírat 30 Kč, (Unie doplatí 20 Kč).

10. 6. v 17.00 h. se sejdeme v Muzeu KHB, kde předvedou všichni prvňáčci, jak se naučili číst. Za své výkony dostanou žáci šerpu "Malý čtenář" a další dárky. Srdečně zveme všechny rodiče.

 

 

 

 

Kontaktujte učitele