Rozvrh vyučovací doby

První zvonění

7.00 hodin

Vstup do budovy školy

  • žáci vcházejí do budovy školy
  • vyučující jsou na pracovišti
  • začátek dohledu na žáky

Druhé zvonění

7.10 hodin

Příprava na vyučování

  • žáci jsou ve třídách, kde se připravují na vyučování
  • vyučující se připravuje k odchodu do hodiny

Třetí zvonění

7.15 hodin

Začátek vyučování

  • žáci jsou připraveni na svých místech a očekávají vyučujícího
  • vyučující odcházejí do hodin

Vyučovací hodiny

1.

        7.15  –    8.00

10 minut

2.

        8.10  –    8.55

20 minut

3.

        9.15  –  10.00

10 minut

4.

10.10  –  10.55

10 minut

5.

      11.05  –  11.50

10 minut   *

6.

12.00  –  12. 45

 

 

Odpolední vyučování od 12.45 hodin

7.

12.45  –  13.30

10 minut

8.

13.40  –  14.25

10 minut