Plánované akce a úkoly 1. pol. 2019/2020

srpen

- přípravný týden - nástup pedagogických pracovníků

- rekonstrukce školy, úprava tříd

- přípravné práce ve třídách

- 1. pedagogická rada

- příprava podkladů pro projekt EU Šablony II

- Letem školním světem - příspěvky do Borovských listů

- plánovaný sběr papíru a hliníku

- schválení Výroční zprávy o činnosti školy školskou radou

září

- slavnostní zahájení školního roku

- dotazníky k zahájení školního roku

- kontrola údajů ve školní matrice

- tvorba individuálních vzdělávacích plánů

- předplatné VČD v Pardubicích

- plán spolupráce s institucemi - Památník KHB, Krajská knihovna Havlíčkův Brod

- čtenářské dílny

- projekt Děti čtou dětem

- projekt Šablony II ZŠ Havlíčkova Borová

- projekt Čerstvý vítr z hor

- třídní schůzky Unie rodičů

- Evropský den jazyků

říjen

- výkaz o základní škole

- podzimní prázdniny

- Přírodovědný klokan

- Přírodovědné klání na Gymnáziu v Chotěboři

- sběr netříděného papíru a hliníku

listopad

- školní kolo olympiády z češtiny

- školní kolo olympiády z dějepisu

- projekt Příběhy bezpráví

- Podzimní den

- čtvrtletní sebehodnocení žáků

- Bobřík informatiky

- 2. pedagogická rada

- třídní schůzky Unie rodičů

prosinec

- čerti a Mikuláš

- vánoční besídka pro veřejnost

- třídní vánoční besídky

- vánoční prázdniny

leden

- okresní kolo olympiády z dějepisu

- lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

- slavnostní stužkování žáků 9. ročníku

- školní a obecní ples

- 3. pedagogická rada

- čtvrtletní sebehodnocení žáků

- ukončení 1. pololetí