Plánované akce a úkoly 2. pol. 2019/2020

únor

- pololetní prázdniny

- okresní kolo olympiády z češtiny, angličtiny, němčiny

- Veršobraní - školní kolo v recitaci

- okrskové kolo v recitaci

- Pythagoriáda

- jarní prázdniny

březen

- projekt Učitelé čtou dětem

- Velikonoční dílny

- plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník

- projekt První pomoc do škol pro žáky 8. ročníku

- projekt Kraje Vysočina Program prevence dětských úrazů

- Matematický klokan

duben

- Čistá Vysočina

- Den Země

- výkaz o základní škole

- 4. pedagogická rada

- čtvrtletní sebehodnocení žáků

- třídní schůzky Unie rodičů

- sportovní turnaj

- zápis do 1. ročníku

květen

- návštěva žáků z družební školy v Jerce

- dopravní hřiště a průkaz cyklisty pro 4. ročník

- krajská knihovna Malý čtenář

červen

- Den dětí

- slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

- 5. pedagogická rada

- vrácení a rozdávání učebnic

- normy na sešity a pomůcky na nový školní rok

- čtvrtletní sebehodnocení žáků

- pasování na čtenáře

- sportovní kurz v Daňkovicích

- školní výlety

- ukončení školního roku - rozdání vysvědčení