Pro rodiče

Inspekční zprávy

2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 byla ve škole vykonána inspekční činnost tematicky zaměřená na cizí jazyky. Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o vzdělávání žáků, o činnosti školy zapsané do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Z inspekční činnosti nebyla pořizována písemná zpráva. 

2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 byla vykonána v základní škole tematická inspekce zaměřená na čtenářskou gramotnost. Z této inspekce nebyla pořízena písemná zpráva.

2012/2013

 - - -                                zpravy.csicr.cz/upload/2013019368.pdf

_________________________________________________________________________________________________

Vychovatelský rádce od Cindy Francis nejen pro rodiče, ale i vychovatele, učitele...

 • Ten nejkvělejší dar, jaký můžete dětem dát, jste Vy sami.
 • Zeptejte se dítěte, co s Vámi nejraději dělá. Dělejte to pak mnohem častěji.
 • Dítě bude dělat to, co děláte, a ne to, co říkáte.
 • Seznamte se s kamarády dětí. Seznamte se také s rodiči kamarádů a udržujte s nimi kontakty.
 • Dodržujte své sliby.
 • Pomozte dítěti, aby v něčem vyniklo.
 • Řešte problémy, dokud jsou malé.
 • Vyprávějte dětem vzpomínky z časů, kdy jste sami byli v jejich věku.
 • Pořádejte společná setkání, oslavy a občas pozvěte jejich kamarády.
 • Dovolte dětem nést zodpovědnost za své činy - i za to, jak se vypořádají s následky.
 • Buďte sami sebou, chraňte své soukromí před dětmi a trvejte na "vychovatelském volnu".

________________________________________________________________________________

Desatero pro rodiče a učitele

Pro rodiče:

 1. Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.
 2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
 3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
 4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
 5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet

Pro učitele:

 1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
 2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.
 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.