Změna v začátku vyučování

27.08.2021 20:45

Již po dlouhá školní léta máme zakořeněno, že vyučování v naší škole začíná v 7.15 hodin. Od nového školního roku 2021/2022 tomu však bude jinak. Z důvodu změny dopravní obslužnosti a posunu odjezdu odpoledních autobusů do sousedních obcí jsme v minulém školním roce zkrátili přestávky, ale 5 minut opravdu nestačilo na dostatečnou přípravu na vyučování na další hodinu a nezajistilo prostor pro splnění hygienických potřeb. Naopak vyučování zakončené po 5. vyučovací hodině již v 11.40 hodin bylo důsledkem více jak hodinového čekání na autobus.

V novém školním roce bude  vyučování zahájeno v 7.30 hodin. Na první zvonění v 7.10 hodin budou děti přicházet do školy. Pro žáky navštěvující školní družinu se nic nemění, ranní provoz začíná v 6.15 hodin. Dojíždějící žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, vcházejí do budovy školy po příjezdu autobusů a vyčkají do začátku vyučování ve svých třídách. Po ukončení výuky je stanoven rozpis stravování ve školní jídelně tak, aby děti měly dostatečný časový prostor na obědy a nemusely spěchat. Na 2. stupni budou mít žáci 6. a 7. ročníku odpolední vyučování dvakrát týdně, žáci 8. a 9. ročníku třikrát týdně. Hovoříme sice o odpolední výuce, ale i ta končí ve 14.15 hodin.

    Pevně doufáme, že nová změna bude příjemným startem do nového školního roku a uvidíme, jak jí využijeme k dalším aktivitám. Přejeme našim žákům i rodičům příjemný, pohodový a veselý školní rok.

    Pro dojíždějící žáky uvádíme přehled odjezdů autobusů po skončení vyučování:

 

          Oudoleň: 12.55 hod., 13.02 hod., 14.28 hod., 14.55 hod., 16.12 hod., 16.55 hod.

          Jitkov: 12.55 hod., 13.10 hod., 14.55 hod., 15.26 hod., 16.55 hod.

                                                                             

                              Blanka Zvolánková