Závěrečný program prevence ve 2. a 3. ročníku

21.05.2018 20:37

Touto třetí přednáškou spojenou s praktickým výcvikem jsme završili celoroční preventivní program ve spojených třídách. Zástupkyně Oblastního spolku ČČK s dětmi společně zopakovala a připomněla nebezpečí úrazů v domácnosti /popáleniny, opaření, pořezání, pády.../, v přírodě /koupání, skoky do vody, úžeh, pokousání psem.../, při sportování, ve třídě, při dopravních situacích apod. Ověřila si v soutěžním kvízu "Co dělat když...", jestli děti informace správně pochopily a umějí je použít i v realných situacích.  Žáci se dověděli co je a jak funguje IZS. Zopakovali jsme si čísla tísňového volání i správný  postup při oznamování události. Třetí část byla praktická - jak musíme postupovat,když člověk upadne do bezvědomí. Na figuríně si všichni zkusili umělou masáž srdce, což se ze začátku jevilo jako velice snadné, ale po několika stlačeních  byli někteří zachránci u konce s dechem vlastním. Všechny tyto projekty - Den prevence v Havlíčkově Brodě, Preventivní program s Policií ČR nebo tento poslední, ukazují jak předcházet možným nebezpečím, se kterými se mohou děti během celého roku setkat. A pokud se setkají, jak správně se mají zachovat.