...zase známé hlasy

11.05.2020 22:14
V pondělí 11. května se už od rána školou zase po dlouhé době rozléhaly známé hlasy - nejprve ze třídy předškoláků, později z deváté třídy. Škola se pomalu začíná robouzet a ožívat. Ovšem za přísnějších hygienických podmínek a pravidel, jejichž realizaci zajišťují především provozní zaměstnanci.Deváťáci mají speciálně upravený rozvrh hodin do třech dnů v týdnů, preferuje se příprava na červnové přijímací zkoušky a žáci se věnují pouze češtině, matematice a angličtině. Tři vyučující zajišťují opětovnou prezenční výuku pro 90% žáků IX. třídy. Výuka ostaních předmětů pokračuje distančně jako doposud, stejně tak i v ostatních třídách. Za 14 dní by měli do lavic zasednout i žáci 1. stupně. Podle předběžného průzkumu má o výku zájem přibližně 83% rodičů žáků 1. stupně. Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách snad nebude problém dodržet 15 - ti členné neměnné skupiny žáků. Všichni vyučující 1. stupně od 25. 5. nastoupí, zbývá dořešit odpolední školní družinu (problém neměnné skupiny), stravování ve školní jídelně bude probíhat obvyklou cestou pouze s tím, že třídní skupiny se tam nebudou setkávat. Příští týden dostanou rodiče žáků 1. stupně potřebné informace jako nyní děti MŠ a žáci 9. ročníku. Tak ať se nám to podaří zvládnout! Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy