Zahájení školního roku v I. třídě

02.09.2019 19:16

Prvňáčci zahájili svůj první školní rok v doprovodu svých rodičů 2. 9. 2019. Malí žáci se chovali vzorně, tvářili se radostně. Sledovali a poslouchali paní ředitelku
Mgr. Brychtovou, pana starostu P. Tonara, paní družinářku L. Smejkalovou a svou paní třídní učitelku. Všichni jim přáli hodně úspěchů, radosti, zážitků
a kamarádů v následujících letech v naší škole. Prvňáčci převzali pamětní list pro vzpomínku na první školní den a dárky od pana starosty. Každému prvňáčkovi věnoval Kraj Vysočina Bezpečný kufřík s praktickými dárky, které využijí při bezpečné jízdě na kole a stavebnici ROTO, která bude rozvíjet motorické schopnosti žáků. Na závěr slavnostního setkání si rodiče se svými dětmi v doprovodu třídní učitelky prohlédli prostory školy, které budou jejich děti během školní docházky navštěvovat. Do první třídy nastoupilo v letošním roce 11 žáků, z toho tři děvčata
a osm chlapců.

Prvňáčkům a všem dětem naší školy přeji úspěšný a spokojený nový školní rok 2019/2020.


                                       

H. Sobotková, tř. uč. I. třídy