Zahájení školního roku v I. třídě

01.09.2020 20:07

Prvňáčci zahájili svůj první školní rok v doprovodu svých rodičů 1. 9. 2020. Malí žáci se chovali vzorně a tvářili se radostně. Sledovali a poslouchali p. ředitelku Mgr. Brychtovou, p. starostu Tonara, p. družinářku Smejkalovou a p. třídní učitelku Mgr. Sobotkovou. Všichni jim přáli hodně úspěchů, radosti, zážitků a kamarádů v následujících letech v naší škole. Prvňáčci převzali pamětní list pro vzpomínku na první školní den. Každému prvňáčkovi věnoval Kraj Vysočina Bezpečný kufřík s praktickými dárky, které využijí při výuce a bezpečné jízdě na kole, dále stavebnici ROTO, která bude rozvíjet motorické schopnosti žáků. Na závěr slavnostního setkání si rodiče se svými dětmi v doprovodu třídní učitelky prohlédli prostory školy, které budou jejich děti během školní docházky navštěvovat. Do první třídy nastoupilo v letošním roce 16 žáků, z toho šest děvčat a deset chlapců.

Prvňáčkům a všem dětem naší školy přeji úspěšný a spokojený nový školní rok 2020/2021.

H. Sobotková, tř. uč. I. třídy