Zahájení nového školního roku

15.09.2017 13:36

Prvňáčci zahájili v pondělí 4. září v učebně 1. ročníku ZŠ svoji školní docházku v doprovodu rodičů. Do I. třídy letos nastoupilo 10 dětí: 5 dívek a pět chlapců, z toho 6 dětí bydlí v Havlíčkově Borové, 2 děti v Jitkově a 2 děti ve Slavětíně. Dětské oči plné očekávání první den sledovaly přivítání třídní učitelky, paní ředitelky M. Brychtové i pana starosty A. Uttendorfského. Všichni jim přáli hodně úspěchů, zážitků, nových kamarádů, spokojenosti i radosti v následujících letech v naší škole. Prvňáčci si převzali pamětní list pro vzpomínku na první školní den, svoji první žákovskou knížku a dárky o p. starosty. Společně s rodiči si prohlédli školu a obdivovali úplně nově přestavěnou a vybavenou školní družinu, do které se všechny děti z I. třídy přihlásily. Všichni prvňáčci tak vyjádřili přání ve škole trávit více času, než je nezbytně nutné, nejen každý den čtyři vyučovací hodiny, ale i oběd a další čas strávený hrou a odpočinkem pod vedením sl. družinářky Veroniky Šidlákové. Všem prvňáčkům přeji, aby se jim celý školní rok dařilo právě tak dobře, jako první školní den. Jana Žáková