Žáci na besedě o Žáčkovi

18.10.2018 18:14

Ve středu 17. 10. se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili besedy "Žáček žáčkům" v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Seznámili se s tvorbou básníka Jiřího Žáčka, prohlédli si některé jeho básnické sbírky a vyslechli hravé, vtipné verše. S úspěchem a v mnoha případech na 100 % splnili aktivity zaměřené na dané téma a zahráli si i na básníky. Po besedě si děti mohly prohlédnout a prolistovat knihy a časopisy, které si samy vybraly. Při odchodu jsme v prostorách Staré radnice narazili na charitativní akci "Bílá pastelka", pořádanou na pomoc nevidomým. Někteří z žáků měli možnost si tak na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je nevidět a orientovat se v prostoru jen pomocí bílé hole. Poté jsme v Muzeu navštívili  výstavu ke 100. výročí založení Československé republiky. Měli jsme možnost prohlédnout si plakáty, vlajky, peníze, oblečení a mnoho dalších exponátů z let 1918, 1938, 1948, 1968. Středeční návštěvu v Havlíčkově Brodě jsme zakončili prohlídkou nově opraveného Smetanova náměstí se dvěma kašnami propojenými betonovým žlabem s protékající vodou.