Začátek nového školního roku

26.08.2019 21:23

Zahájení nového školního roku letos připadá na pondělí 2. září. Všichni žáci se dostaví do školy v 7. 15 hodin. S sebou si přineste přezůvky, sáček na boty, psací potřeby a blok. Vyučování bude první den probíhat celkem dvě vyučovací hodiny. Prvňáčci se dostaví na slavnostní zahájení školní docházky se svými rodiči taktéž v 7. 15 hodin.

Nově přivítáme děti z mateřské školy - předškoláky, kteří mají zřízenou třídu v základní škole. Pomocí čipu se dostanou se svými rodiči do školy od 6. 15 hodin a předají děti paní učitelce Šrámkové do třídy.

Přeji Vám všem, ať se první den školy všem vydaří!   Martina Brychtová, ředitelka školy