Výukový program ŘÍM – LEGIONÁŘI, GLADIÁTOŘI, CAESAROVÉ

18.09.2018 19:08

Prvním letošním doplněním výuky vlastivědy a dějepisu se stalo představení skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic, která za námi přijela v úterý 18. září s programem ŘÍM. Zajímavým historickým pořadem jsme se vrátili do období konce republiky a počátku císařství v Římě, tedy do doby největšího rozmachu, na kterém se nemalou mírou podílela válečná tažení, ze kterých Římané přinášeli mnoho vlivů vojenských, ale i kulturních. Dva zkušení herci  předvedli žákům výzbroj legionáře a některé prvky jejich výcviku. Vybraní žáci si vyzkoušeli, jak se žilo tehdejším legionářům, když pomocí štítů postavili pověstnou želvu, která zabraňovala proniknutí tehdejším nepřátelům. Během pořadu byly představeny některé z významných osobností tohoto období pomocí vtipných dialogů, např. Julius Caesar, Nero, Augustus, Spartakus a další. Poslední část programu byla věnována gladiátorům. Herci nás seznámili s oděvem a zbraněmi těchto bojovníků. Závěr patřil poutavé ukázce dvou gladiátorských soubojů.

Zábavnou a zajímavou formou poznali žáci naší školy část římských dějin a zjistili, že život v tomto období opravdu nebyl tak jednoduchý. Zvednutím ruky a přísahou slíbili, že předvedené boje nebudou nikdy zkoušet.

                                                                     Blanka Zvolánková