Výsledky výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého

06.03.2018 21:44

  V tomto školním roce je to už 13. ročník této výtvarné soutěže a zúčastnily se jej děti ze základních škol v Krucemburku, Okrouhlici, Havlíčkově Borové, Vojnově Městci, Oudoleni a Sobíňově. Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo 16. února 2018 za účasti paní Jany Zabloudilové, která vyučuje na Základní umělecké škole ve Žďáru nad Sázavou a sama se zabývá výtvarnou tvorbou. Druhou odbornicí v hodnotící komisi byla paní Marta Rejšková ze Základní umělecké školy v Krucemburku, která zároveň zastupuje Společnost Jana Zrzavého Krucemburk.

Pro tento ročník soutěže bylo vybráno téma Veduta - pohled na město a Moje oblíbená hračka. Třetí téma - Jeníkovy pohádky. Obrázky se dětem povedly, takže bylo z čeho vybírat.

A jak se žáci 1. stupně naší školy umístili? V kategorii mladších žáků "Veduta" - 1. místo Tereza Holcmanová 4. r., 2. místo David Klimeš 4. r., 3. místo Eliška Tonarová 3. r. Téma "Moje oblíbená hračka" - 2. místo Iveta Dejmalová 4. r. Cenu laické poroty získal Šimon Steklač 4. r.  /Veduta/ a David Klimeš 4. r. /Oblíbená hračka/. Získali jsme tedy celkem 6 ocenění, což je velmi pěkný výsledek. Výhercům blahopřejeme! Předání diplomů a cen zatím ještě není známo.