Veršobraní aneb Recituje celá škola

02.02.2019 09:08

Během měsíce ledna proběhla ve většině tříd hodina věnovaná přednesu poezie nebo literárního textu. Z těchto třídních kol vyšli někteří vítězně a ti se utkali ve školním kole našeho tzv. Veršobraní, a to 31. ledna tohoto roku. Gratulujeme všem, jsme rádi, že jste dokázali vystoupit před publikum, a přejeme postupujícím další úspěchy!

Děkujeme paní Haně Tonarové, která byla hostem naší recitační přehlídky na 2. stupni, že přispěla svým vynikajícím přednesem básní Jana Nerudy a Viktora Dyka, přidala informace o divadelním spolku JenTak i pár dobrých rad k výběru textu a snažila se přesvědčit žáky, že tréma je zdravá a že přednášení básní či herectví může a mělo by člověka bavit.

Výsledky:

I. kategorie (2. a 3. ročník):

1. Eliška Blažková

2. Aneta Klimešová

2. Tereza Musilová

3. Michaela Smejkalová

 

II. kategorie (4. a 5. ročník)

1. Eliška Tonarová

2. Kateřina Balcarová

2. Tereza Holcmanová

3. David Klimeš

 

III. kategorie (6. a 7. ročník)

1. Jan Zvolánek

2. Lucie Hájková

3. Hana Vencová

 

IV. kategorie (8. a 9. ročník)

1. - 2. Nela Bartušková

1. - 2. Pavel Neubauer

3. Pavla Andresová

 

Postupující pojedou 14. února do Havlíčkova Brodu na okrskové kolo recitační soutěže.

L. Havlíková