Už jsem čtenář

27.06.2020 13:50

Ve středu 24. června 2020 bylo 9 žáků I. třídy pasováno na Malého čtenáře (dva se ze zdravotních důvodů neúčastnili). Tuto slavnostní chvíli sledovali rodiče, prarodiče a přátelé školy. Děti všem přečetly pohádku O perníkové chaloupce a za to obdržely velký potlesk svých blízkých. Hosty pasování byli paní ředitelka Martina Brychtová a pan starosta Přemysl Tonar, který při čtení zastoupil jednoho malého čtenáře. Po té následovaly jejich projevy a ošerpování dětí, které obdržely pamětní knihy a od pana starosty drobné dárky. Děkuji sl. S. Karáskové a sl. I. Hamerníkové, pracovnicím muzea KHB a knihovny, za milou pomoc při realizaci akce. I ony daly dětem dárek - čtenářskou průkazku do místní knihovny. Na závěr měli čtenáři sladké pohoštění - dortík, který s chutí snědli. Po svém čtenářském výkonu už měli hlad. Dětem přeji hezké chvíle u čtení knih.

H. Sobotková