Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

19.06.2018 13:50

Do projektu Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě jsme naše prvňáčky přihlásili už na začátku školního roku. V průběhu února a března se žáci první třídy zúčastnili tří akcí knihovny: Cestovatelského kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem, besedy s názvem K jako kamarádi a výtvarné dílničky, kdy děti vyráběly záložku do knížky. Na pondělí 11. června připadlo slavnostní zakončení projektu. Konalo se v sále Staré radnice, kde vystoupili borovští prvňáci společně se žáky 1. třídy ZŠ v Lípě a ZŠ v Havlíčkově Brodě ve Štáflově ulici. Našich 10 prvňáčků se v konkurenci početnějších prvních tříd rozhodně neztratilo. Předvedli nacvičený program, básničky a dramatizaci veršované pohádky Červená karkulka. Pak už následovala první čtenářská zkouška. Každý prvňáček si vylosoval krátkou větičku a tu přečetl před plným sálem. Odměnou mu byly vak s logem knihovny a publikace s názvem Bráchova bota. Knížka, která se nedá nikde koupit a je určena pro žáky prvních tříd přihlášených do výše jmenovaného projektu v tomto školním roce. Nezbývá než podporovat děti ve čtenářství a popřát jim hodně pěkných zážitků s knihou!