Trénink na přijímací zkoušky společnosti SCIO

23.05.2019 17:44

Že již jsou přijímací zkoušky za námi? Ano, naši deváťáci je v letošním roce zvládli velice dobře, tak uvidíme, jak se za rok podaří osmákům, vždyť začít s přípravou na studium na střední škole není nikdy moc brzy.  Společnost SCIO pomáhá ve vzdělávání a nabízí žákům on-line testování, díky kterému žáci  již v 8. ročníku zjistí, jak jsou na tom se svými znalostmi a co by se měli ještě doučit. Testování bylo dobrovolné, zúčastnilo se ho osm žáků z deseti. Finanční náklady na jednoho žáka činily 150 Kč. Ve třech blocích (70 minut, 60 minut a 60 minut) si žáci mohli ověřit znalosti z matematiky, českého jazyka a obecné studijní předpoklady pro přijímací zkoušky v roce 2020. Testy z matematiky a českého jazyka obsahovaly obdobné typy úloh jako státní přijímačky (výběr z možností, otevřené, přiřazovací, seřazovací...). Testování bylo doplněno o test OSP (obecné studijní předpoklady), díky kterému žáci zjistili, nakolik je využíván studijní potenciál.

     Úspěšné vyřešení je kromě úrovní vědomostí a dovedností do jisté míry ovlivněno i tím, jak kdo umí testy řešit – zda se dokáže v testu orientovat, rozvrhnout si postup i čas. Vyhodnocením výsledků mnoha desítek tisíc žáků bylo prokázáno, že ti, kdo se mohli na testování připravit, dosahovali (při relativně stejných předpokladech) lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří možnost seznámit se s obecnými radami a pokyny neměli.

     Jsem velice ráda, že si osmáci testování vyzkoušeli a zjistili, že to u některých nebude jednoduché. Ale není třeba ztrácet hlavu a raději se od září snažit, připravovat se na přijímací zkoušky a učit se. Výsledky testů rozhodně žáci využijí ve Světě práce při rozhodování, kam podat přihlášky ke studiu.

    Výsledné hodnocení má každý žák i rodič k dispozici na www.sciodat.cz. Použijte kódy a hesla, kterými jste se do testování přihlašovali.

                                                                                                                                                                                                                 
 Blanka Zvolánková