Stužková...

04.02.2018 14:40

Slavnostní akci deváťáků jsme zahájili písní Stužková, s níž skupina Elán patří neodmyslitelně snad ke každému maturitnímu stužkovacímu večírku. Ačkoliv naši deváťáci mají do maturity ještě poměrně daleko, slavnostní akt stužkování prožívali důstojně a s vážnými tvářemi. A tak chci vyjádřit přesvědčení, že se jim nejen ".....navždy zachová v paměti stužková...", ale že pro ně nošení stužky snad bude i částečně zavazující!
Stejně zodpovědně přijali páťáci od deváťáků pamětní placky jako stvrzení skutečnosti, že v červnu definitivně opustí I. stupeň základní školy.
Mně zbývá jen poděkovat ředitelce školy za perfektní dort, kolegyni Daně Neubauerové a jejím páťákům za pečlivou přípravu programu a pohoštění, některým mým holkám a jejich mamkám za pečení a Filipovi T.A.K. za fotografování.                                            Jana Žáková, 2. stupeň