Staré pověsti české – tentokrát s šermíři a vtipně

01.11.2017 11:24

Zdálo by se, že Alois Jirásek již dnešním dětem nic neříká, ale naštěstí existují různá upravená vydání knih nebo divadelní nadšenci, jako například šermířská skupina Pernštejni z Pardubic, s níž naše škola již dlouhodobě spolupracuje. Díky nim se zase jinak, s humorem a názorně dětem předvedou pověsti, které se ve škole čtou a které bychom měli všichni znát. Během představení v sokolovně jsme stihli probrat praotce Čecha a jeho bratra Lecha, Kroka a jeho tři dcery, kněžnu Libuši s Přemyslem Oráčem, Bivoje a Neklana s Čestmírem. Děti se bavily dobře, některé se dokonce mohly do představení zapojit. Tak se jich doma zeptejte, jestli se jim představení líbilo a zda si z něj něco pamatují.

Lenka Havlíková