Sportovní den

26.06.2017 13:25

Poslední pondělí školního roku si děti užily ve sportovním duchu. Žáci deváté třídy připravili pro všechny své mladší kamarády parádní den. Děti z mateřské školky prošly Borovou po šipkách, žáci druhého stupně tuto trasu však víceméně proběhli. Vždyť při rovnosti získaných bodů rozhodoval čas! Při tom skákali přes švihadlo, zvládli fotbálek, florbal i discgolf, na chůdách někteří trošku vrávorali. Jen bumball byl snad zvláště pro děti z 1. stupně překvapením. Družstvo ve složení Jana Šimůnková, Ivana Zvolánková, Slávek Kubát, David Kučera, Káťa Lunáčková, Ivana Ehlerová a Dan Kalenda a všichni žáci z 1. stupně byli odměněni zlatou fidorkovou medailí, ostatní si odnesli medaile stříbrné, sladkou odměnu získali pak všichni účastníci. Aby se při čekání na start nikdo nenudil, hrál se fotbal, softbal, vybíjená, děti se na hřišti vyřádily. A deváťáci? Ti se s námi rozloučili sportovní hymnou, kterou jsme si zkusili i zatancovat, Martin prohodil pár milých slov, paní učitelka Zvolánková poděkovala děváťákům za sportovní nasazení a připomněla, že právě oni prošli všemi sportovními projekty, které za poslední čtyři roky na naší škole, i díky deváťákům, úspěšně proběhly. Prostě pohodový sportovní den. Deváťáci, děkujeme!

L. Havlíková