Slavnostní rozloučení s devítkou

30.06.2019 08:46

Již tradičně se v předvečer posledního dne školního roku 2018/2019 konalo slavnostní rozloučení deváťáků v režii žáků 8. ročníku. V zaplněné hasičárně jsme přivítali pana starostu, paní ředitelku, paní učitelky, zaměstnance školy, rodiče, prarodiče, sourozence, příbuzné a 13 absolventů Základní školy a Mateřské školy v Havlíčkově Borové. Po slavnostním nástupu jsme všichni společně zavzpomínali a připomněli si jejich život a působení na základní škole formou prezentace „Jak šel čas“. Program slavnosti pokračoval aukcí osmáků, při které vydražili borovské absolventy na jejich vybrané střední školy z blízkého i dalekého okolí. Po milých slovech pana starosty, paní ředitelky a třídního učitele byli všichni absolventi ošerpováni, obdrželi výstupní vysvědčení, kytičku a dárečky. Lukáš Balcar, Nela Bartušková a Denisa Bruknerová byli dále odměněni pochvalou ředitelky školy za vynikající výsledky po celou dobu školní docházky, Ludmila Bencová a Ivana Ehrlerová obdržely pochvalu třídního učitele za výborné výsledky v 9. ročníku.

V závěru slavnostního večera se osmáci rozloučili se svými kamarády z devítky a oni je na oplátku pasovali na deváťáky.

Milí absolventi, přejeme Vám i touto cestou do dalšího života hodně zdraví, štěstí, úspěchů na středních školách a mnoho krásných a nezapomenutelných okamžiků. Budeme na Vás všichni moc vzpomínat a doufáme, že naše přátelství nám ještě dlouho vydrží!

 

                                                                         osmáci a Blanka Zvolánková