Slavnostní loučení deváťáků

07.07.2020 12:53

     V předvečer ukončení školního roku 2019/2020 se v borovské hasičárně loučili deváťáci se základní školou. Po důstojném nástupu absolventů přivítali žáci 8. ročníku pana starostu, paní ředitelku, pedagogy, zaměstnance školy, rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády. Všichni společně sledovali vzpomínkovou prezentaci fotografií od prvňáčků až po deváťáky a připomněli si společné zážitky, školní výlety, exkurze, sportovní akce, akce, které jako nejstarší organizovali, nabytá kamarádství, společné průšvihy a spolupráci s ostatními…Byla to devítiletá cesta, která uběhla jako voda a teď již nadešel čas rozloučení. Milým zpestřením slavnostního večera bylo vystoupení osmáků pod vedením pana učitele Marka Kotrče. Na každého deváťáka čekal detektor lži, který odhalil pravdivé a nepravdivé odpovědi na někdy záludné otázky. Deváťáci obstáli na výbornou a právem se z nich stali absolventi naší školy. Následovalo tradiční šerpování, předávání  závěrečného vysvědčení, pochval třídního učitele, pamětního listu, dárečků a květin. Pan starosta pronesl velmi milou řeč, popřál absolventům do dalšího života hodně úspěchů a předal na památku dárky. Paní ředitelka se připojila s přáním všeho dobrého do nadcházejícího života a čtyřem deváťákům udělila pochvalu ředitelky školy za výborný prospěch a reprezentaci školy. Se třídou se rozloučily i třídní učitelky, které svým svěřencům popřály do budoucna hodně štěstí a studijních úspěchů.

     Blížil se závěr rozloučení a s ním přišlo poděkování. Deváťáci poděkovali všem učitelům za velkou snahu, obětavost a trpělivost se kterou k nim vždy přistupovali a připravili je na budoucí život. Poděkování patřilo i paním učitelkám z mateřské školy, ze Základní školy v Oudoleni, paním uklízečkám, panu školníkovi, paním kuchařkám a dalším, kteří o ně během školní docházky pečovali. Nezapomněli ani na poděkování Úřadu městyse  Havlíčkova Borová za podporu při vzdělání a za vzpomínkové mikiny, které jim daroval. Velké poděkování patřilo rodičům za výchovu, velkou trpělivost a lásku. Na samém konci slavnosti pasovali kamarády z osmičky na budoucí deváťáky mazáky, předali jim na památku dáreček a putovní housenku. Se slovy písně „pár přátel stačí mít….“ se všichni rozloučili.

     Loučení probíhalo vřele, vesele i důstojně, bylo plné emocí, úsměvů i slz. Bylo takové, jaké má loučení být. Snad nezapomenutelné.

 

Milí deváťáci,

děkuji Vám za naplněné 4 roky, které jsme strávili na 2. stupni borovské základní školy. Byly to roky plné předávání vědomostí, zkušeností, rad a poučení, ale také společně strávený čas  na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích.  Užili jsme si naplno školní výlety, exkurze a poznali se navzájem. Na naši třídu nikdy nezapomenu!! Děkuji za všechno!!

Poděkování patří i všem rodičům. Moc si vážím Vašich děkovných slov, která mi dodávají další sílu a energii do mého pedagogického působení.

…někdy může být život těžký, ale nikdy to nevzdávejte….Mějte se v dalším životě hezky a prožijte ho podle svých životních snů a představ!!

                                                         Blanka Zvolánková, třídní učitelka