Školní rok 2020/2021 jsme zakončili zvesela…

08.07.2021 07:42

Letošní školní rok byl pro žáky i pedagogy  jedním z nejtěžších, jaké pamatujeme. V září jsme zvesela nastoupili do školy, rozjeli všechny zájmové útvary i další aktivity, ale v polovině října se vše zavřelo a každý z nás trávil vyučování doma u počítačů při distanční výuce. K prezenční výuce jsme se začali postupně všichni vracet až v květnu, kdy jsme opravdu dali přednost výuce a všechny další aktivity byly omezené. V polovině června bylo učivo dobráno, procvičeno a nic nám nebránilo ukončit školní rok zvesela. Rozhodli jsme se pro žáky za odměnu uspořádat následující akce:

  • Společné putování páťáků a šesťáků údolím Doubravky
  • Návštěva oudoleňských páťáků v borovské škole
  • Turnaje v přehazované pro mladší i starší žáky
  • Sportovní den v režii deváťáků
  • Malá vědecká konference
  • Společný výšlap borovskou desítkou a koupání na Trojháčku
  • Slavnostní rozloučení deváťáků

Ve středu 30. června jsme se s našimi žáky rozloučili předáním vysvědčení a HURÁÁÁ NA PRÁZDNINY!!! Všem žákům i rodičům přejeme krásné léto plné sluníčka, odpočinku, zážitků, výletů a všeho, co nám pomůže načerpat nové síly. 1. září 2021 se těšíme na shledanou!!

                                                                                Blanka Zvolánková