Školní kolo dějepisné olympiády

07.12.2017 20:27

Dějepisná olympiáda - v letošním školním roce se koná již 47. ročník.Tematické zaměření v letošním školním roce je ve znamení výročí 100 let od vzniku Československa, tedy „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938“. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky. Jelikož období první republiky je učivem dějepisu 9. ročníku v 1. pololetí, tak všichni deváťáci si vyzkoušeli testové otázky školního kola. Nejlépe se test podařil Tereze Riegerové. Jak dopadli ostatní, se můžete podívat na níže uvedený odkaz.

výsledky dějepisné olympiády.pdf

PRO ZÁJEMCE: Úkol č. 1
Podle charakteristik urči významné osobnosti Československé republiky.

a) Jako přední představitel československého zahraničního odboje za první světové války byl po vzniku samostatného státu zvolen v listopadu 1918 do významné funkce. V této funkci byl potvrzen ještě třikrát. V roce 1935 abdikoval a za svého nástupce doporučil Edvarda Beneše.

b) Napsal desítky románů a divadelních her. Z jeho styků s prezidentem vznikla kniha Hovory s TGM. Byl představitelem a obráncem československé demokracie, krátce poté, co byla republika mnichovským diktátem rozbita, umírá. Bratr Josef byl rovněž spisovatelem, ale především malířem.

c) Vykonával funkci ministra zahraničí, v roce 1935 byl zvolen do vysoké státní funkce. Po německé okupaci se postavil do čela československého zahraničního odboje, stal se představitelem československé exilové vlády, vysokou státní funkci vykonával také v letech 1945-1948. Zemřel v roce 1948.