Šablony II. ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová

29.08.2019 19:12

..je název projektu EU, který se rozeběhne v naší škole se začátkem září, navazuje na předchozí projekt Šablony a potrvá přesně dva školní roky. Škola obdrží celkovou částku 576.597,- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na tzv. 26 klubů (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky, kluby komunikace v cizím jazyce, badatelské kluby) a 11 klubů doučování žáků na prvním stupni. Dále uspořádáme projektový den v naší škole zaměřený na kariérové poradenství pro žáky 2. stupně. M. Brychtová, ředitelka školy