Rozhodni se sám

31.10.2019 15:29

je název programu, který má jasný cíl - posílení komunikace ve třídním kolektivu, prosazení vlastního názoru, včasné a rychlé rozhodování, ale také umění pochválit druhého, popovídat si s ním, pomoci. Pro šesťáky to bylo sice něco nového, přesto celé tři hodiny velmi dobře spolupracovali se dvěma lektorkami Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou. Všichni zjistili, že nejsou 100% třída, ale že se umí domluvit, něco zorganizovat, poradit si. Zároveň všichni tuší, že je neustále na čem pracovat. Program ještě bude pokračovat ve 2. pololetí.

Martina Brychtová